Family Wiki
Advertisement

941f6e75378b831ba87fda9d444e4685.jpg

"אדמה בלב אדם" - ספר צילומים של יהודה ושומרון הוא לקט צילומים של הצלמת מרים צחי. מרבית הצילומים מתרכזים באירועים שבהם נטלה חלק הצלמת בתור "צלמת חדשות: מהגרוש מגוש קטיף, פינוי עמונה ורמת מגרון. בין השאר היא מזכירה לנו אירועים נשכחים כמו אלו שהתרחשו בחוות גלעד, מערת המכפלה ושילה.

צילומי האירועים ביהודה ושומרון ובחבל קטיף אינם מזכירים ימים טובים. אך גם אלו חלק מהווי ההתיישבות ביהודה ושומרון. לכל זה יש ביטוי חזותי באלבום הצילומים - חשוב שלא נשכח שישוב ארץ ישראל "נקנה ביסורים"

יחד עם זאת, יש דגש מיוחד מיוחד בצילומים לגורם האנושי, אשר מתבטא בצילומים רבים של נערות ונשים אך בעיקר קטינים. הצילומים נעשים על רקע יחודי ובכך מושכים את תשומת הלב.

הוצאת האלבום התאפשרה על-ידי גיוס מקדים של תשלום עבור האלבום באמצעות פרויקט מימון באינטרנט.

מבחר צילומים שפורסמו באתר הוצאת בית אל[]

מסיבה כל שהיא הצילומים שנבחרו לתצוגה הם בעיקר צילומי נוף, שאינם מייצגים את 350 הצילומים של האלבום

הצילומים נמחקו עקב האיסור להשתמש בהן

Advertisement