Family Wiki
Advertisement

רונית ורד הפרויקט המהפכני להצלת זני החיטה של ארץ ישראל - "הארץ" 29 ביוני 2017

מתוך הכתבה:""ארץ חיטה", זה השם שבחרו השותפים לדרך לפרויקט השבת הזנים המסורתיים. המדען הראשי אישר בימים אלה מענק למחקר בן שלוש שנים לאפיון — גנטי ומורפולוגי — של הזנים המסורתיים שנמצאו. השלב הבא, לאחר ההצלה והשימור בבנק הגנים, הוא יצירת אוסף ליבה — צמצום האוסף למאה זנים נבחרים על סמך תכונותיהם — שיהיה בסיס למחקר ולטיפוח. תוך חמש־שבע שנים, כך מקווה גולדברג, אפשר יהיה להתחיל גידול מסחרי של זנים מסורתיים מעניינים. "בטווח הקצר אין ספק שהגידול יהיה מצומצם — אם נצליח לגדל 5% מהצריכה המקומית זה יהיה נפלא — ושהקמח והלחם שיופקו מהם יהיו יקרים ויישארו נחלתם של מעטים. בטווח הארוך אני מקווה שיצליחו לקחת את הידע הגנטי מהעבר ולהצליב אותו עם מחקר מודרני כדי להנגיש את הזנים ואת הלחם לקהלים רחבים יותר. אין לי עניין ברומנטיזציה לשמה של חקלאות מסורתית".

Advertisement