המפה נטענת...

מרכז חב"ד - ניו יורק - 770 Eastern Parkway תולדות המקום

ה"כפתור" של כל העולם!!! (נכתב ב-10 יולי 2009) כבר דובר ונכתב רבות אודות מעלתו של "בית-רבינו שבבבל – 770 ", המקום ש"כאן צווה ה' את הברכה" . השבוע, בגלל ההקשר ל"דבר-מלכות- השבועי"- כפי שיוסבר בהמשך- בחרנו להביא לפני קהל-הקוראים סיפור מיוחד שאירע במקום קדוש זה- הממחיש , יותר מאלף מילים, את עוצמתו של "מקום- המקדש גופיה דלעתיד" הלא :!!" הוא-כאמור- "בית-רבינו שבבבל -770

נחשפה רשת "טרוריסטים"[עריכה | עריכת קוד מקור]

מוסקבה. כ"ו טבת תשי"ג. סוכנות הידיעות הרשמית של סטאלין מודיעה שנחשפה "רשת טרוריסטית של רופאים יהודיים הנמנים על ה"ארגון-היהודי- הבינלאומי-הבורגני-הלאומני – ג'וינט",רופאים אלו כבר רצחו כמה אנשי-ממשלה והם מעונינים להמשיך ולהתנקש בחייהם של מנהיגים וקציני-צבא. כך החלה להתגלגל פרשיית "משפט- הרופאים" הידועה.

ההסתה נגד יהודים הלכה וגברה, סטאלין ימ"ש החל לנהל מלחמת-חורמה נגד יהודי- רוסיה. היהודים הושפלו, נרדפו וסבלו מחרפות וגידופים, לעיתים נזרקו בכח מרכבות- נוסעות!!

ברוקלין, ניו-יורק. הכל שחים בחצר-הרבי מלך-המשיח שליט"א בהתרגשות אודות האירוע המפתיע שאירע כאשר חמשה ימים לפני פרוץ המאורעות ברוסיה, בסתם-יום של חול ,בחר הרבי להוציא מאמר חסידות שתוכנו: יכולתם של עם ישראל להתגבר על קשיי הגלות כי "מפי עליון לא תצאנה הרעות" –הרבי מקדים תרופה למכה…

הורה, הורה, הורה[עריכה | עריכת קוד מקור]

בהתוועדות חג הפורים לאחרי-זה ,התוועדות שהשמחה בה היתה מהולה בדאגה לגורל היהודים שם, כאשר לרבים מהנוכחים בהתוועדות היו שם קרובי-משפחה, באותה התוועדות לאחר שהרבי סיים את מאמר החסידות, הרצינו לפתע פניו והוא אמר כשפניו בוערות כלפיד-אש: "בזמן-הרבי הרש"ב, כאשר הפילו שם את הצאר,נערכו בחירות וכל החסידים נצטוו להשתתף בבחירות, אחד החסידים שהיה מופשט מהנהגות-העולם, שמע מההוראה הזו של הרבי, הלך לטבול במקווה ואחר-כך חגר את אבנטו והלך למקום הבחירות כשהגיע הורו לו חבריו החסידים במי לבחור והוא עשה כעצתם. כשנודעו התוצאות של הבחירות – שהצאר הופל - צעקו כל הנוכחים משמחה "הורה,הורה, הורה",והחסיד הזה גם הוא צעק "הורה", במשמעות של "הוא-רע"

כשהרבי סיים את הסיפור, הבינו החסידים את הרמז הדק והחלו צועקים בקולי-קולות: "הורה, הורה", לאחר יומיים נודע שבאותה שעה ממש בהשמע הקריאה בהתוועדות, מת סטאלין –הרודן העריץ והרשע ,וכל יהודי-רוסיה נשמו לרווחה. בר"ה תשמ"ג אומר הרבי לפתע שהרבי ה"צמח-צדק" היה עושה כל שנה בר"ה: "סדרים בפטרבורג"-מעלה ומוריד נשיאים, זמן קצר לאחר-מכן מת ברז'נייב מנהיג בריה"מ דאז. שנה לאחרי-זה בר"ה תשד"מ חזר המאורע שנית בחצר-הרבי, ואז מת אנדרופוב והדרך הוכשרה לקראת המהפך הגדול בבריה"מ…

"הכפתור של העולם"[עריכה | עריכת קוד מקור]

לא לחינם מכונה "בית-רבינו שבבבל -770 " בפי חסידים "הכפתור של העולם", מתברר, שאם רוצים לפעול משהו ו"להזיז ענינים" ברחבי העולם צריך ללכת אל "חדר-המכונות" שמשם,בזמן-הגלות, יוצאת ההמשכה לכל העולם.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


פורסם בבאתר הגאולה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.