"חידות פליאות וחמודות נפלאות” – עיון באגדות חז”ל בתלמוד בבלי הראשון החשש מתקלה

בכניסה ובעציאה.png

בתלמוד הירושלמי ניכר חשובה מאוד האווירה שלומדים תורה

בכניסה ובעציאה תלמוד ירושלמי.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.