Family Wiki
Advertisement

סמל המדור

מסביב לשולחן השבת הוא מדורו של הרב דניאל קירש מישיבת קדומים, המופיע בעלון שבת בשבתו

להצטרפות לרשימת התפוצה לקבלת שאלה נוספת במייל נא לשלוח בקשה: danielhk613@gmail.com

להלן לקט שאלות ותשובות לידם. ליד התשובה מובא שמו של הפוסק אשר השיב לשאלה

כוונה במשלוח מנות או משלוח מנות עם אקדח[]

(לקראת פורים תשע"ט) תשובת הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א

כוונה במשלוח מנות.jpg

תשובה נוספת - מהספר החדש "אחד שאלתי 3" של הרב זילברשטיין

משלוח מנות עם אקדח.jpg

דיבור משתלם[]

אל יתהלל חכם בחכמתו (מהפטרת פרשת צו) תשובת הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

דיבור משתלם.jpg

Advertisement