Family Wiki

בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 05:31, 30 ביוני 2020Daniel ventura שיחה תרומות 17,387 בתים +17,387 יצירת דף עם התוכן "'''"עמיתים לטיולים" לגליל העליון בעקבות בתי כנסת עתיקים''' [[קובץ:סיור_בתי_הכנסת_גליל_עליון_..."