הקרבות במלחמת העולם הראשונה ליד ארסוף.jpg

יוני 1918 – 'האחיות' מצפון לארסוף - מאת: ערן תירוש

סביב קיבוץ שפיים של היום התנהלו קרבות עזים לפני 103 שנה, חלק מהמערכה הצבאית שהתחוללה בארץ-ישראל במהלך מלחמת העולם הראשונה. בדצמבר 1917 הגיעו כוחות סקוטים אל חורבות ארסוף-אפולוניה והתבססו סביב המצודה ומזרחה משם. מספר חודשים לאחר מכן, בסוף מאי 1918, התקדמו כוחותיו של אלנבי צפונה ותפסו קו עמדות בשטח נחות, עליו חלשו שתי עמדות תורכיות שזכו לכינוי 'האחיות' – 'האחות הדרומית' ו-'האחות הצפונית' (היום ליד מחלף חוף-השרון / שפיים). ב-8 ביוני 1918 תקפו שני גדודים מחטיבה 21 של הדיביזיה ההודית ה-7 (מיירוט) את עמדות 'האחיות' ואת גבעות הכורכר הסמוכות לחוף, ממערב לקיבוץ שפיים של היום. הידוע מבין שני הגדודים שהשתתפו בקרב השתייך ל-משמר השחור' הסקוטי, הבכיר ברג'ימנטים של הרמה (היילאנדס) הסקוטית, גדוד בעל מורשת עשירה שטפח ממנה נחשף גם בנספחי הקרב. על-אף שאירוע זה, המוכר בספרות המלחמה בכינוי 'הפעולה של ארסוף', נחשב כאירוע משני, לימוד פרטיו חשף שפע פרטים לא-מוכרים, לרבות צילומים, ציורים ואנקדוטות. המאמר המלא מופיע באתר העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל, בלינק הבא:

ה"פתיח" של המאמר[עריכה | עריכת קוד מקור]

כיבוש צמד ה"אחיות" – יוני 1918 המשמר השחור ו"המדריכים" פועלים מצפון לארסוף

מאת: ערן תירוש לעיתים, הדרך לכתיבת מאמר מעין זה המונח לפניכם עקלקלה ורצופת הפתעות. מרבית המידע הנגיש מופיע במקורות כלליים, דוגמת ספרו של ארצ'יבלד ויול 'מסעי המלחמה בארץ-ישראל' ואחרים ומעל כולם – ההיסטוריה הצבאית הרשמית הבריטית, 'פעולות צבאיות במצרים ופלשתינה' מאת סיריל פולס. בדרך הטבע, דרכם של אותם מקורות כלליים שהם מתארים בעיקר אירועים מרכזיים, שכן לא ניתן לכסות במקור יחיד את כל אירועי-המשנה (היתקלויות, סיורים ועוד) אשר התרחשו מידי יום ביומו לאורך כל גזרות קו-החזית ובשאר חלקי הארץ, ובנוסף – התייחסות ופרשנות של תהליכים ואירועים כלליים אחרים הקשורים למערכה. מקורות אחרים מוותרים מראש על המבט הכולל ומאפשרים מבט ממוקד על יחידה ספציפית, דוגמת יומני-מלחמה וספרים של דיביזיות, רג'ימנטים, בטליונים ויומנים אישיים של מפקדים ולוחמים – כל אלו חושפים רובד אחר של מציאות ופעילות צבאית יום-יומית בעורף או בקו-החזית, לעיתים פעילות ענפה וסוערת, שאין לה זכר במקורות הכלליים. זאת ועוד – ספרי הגדודים (רג'ימנטים ובטליונים) והיומנים האישיים גדושים בפרטים משניים ובאנקדוטות המאפשרים מבט אחר אל עולמם של הלוחמים דאז, מעבר לפעילות המבצעית גרידא.

האירוע המכונה בספרות מלחמת העולם בשם 'הפעולה של ארסוף' התרחש אור ל-8 ביוני 1918, כאשר שני גדודים מחטיבה 21 של דיביזיה 7 (מיירוט) כבשו צמד גבעות אשר כונו 'האחות' הדרומית' ו-'האחות הצפונית' (סמוך וממזרח למחלף חוף-השרון/שפיים של היום). ההשתלטות על גבעות קטנות אך שולטות אלו היווה שיפור של ממש בקו הבריטי בגזרה זו בחודשים שקדמו ל-'מערכות מגידו', שכן ביממות קודם לכן השקיפו התורכים מגבעות אלו מלמעלה על המתרחש בצד הבריטי, לרבות טיווח ארטילרי וירי צלפים, אך לאחר כיבושן – עברו יתרונות אלו אל הבריטים. במקורות הכלליים זכתה פעולה קטנת-היקף אך חשובה זו לאזכור זעום: שורה בודדת בספרו של ויול, 2 פסקאות קטנות מאת אלנבי בספר הדו"ח הרשמי של 'חיל המשלוח המצרי' ופסקה מעט נרחבת יותר בספר ההיסטוריה הצבאית הבריטית. הרושם המתקבל ממקורות אלו הוא של אירוע נקודתי, קטן-היקף, המתרחש בתאריך מסוים ותו-לאו. זו התמונה המצטיירת גם מערך ויקיפדיה המתאר את האירוע (באנגלית). למרבה המזל, קיימים מקורות כתובים, צילומים וציורים המאפשרים מבט מעמיק יותר על 'הפעולה של ארסוף' ובד בבד – הצצה אל היבטים אחרים, הקשרים ואנקדוטות.

צילומים מהמאמר[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.