Family Wiki
Advertisement

יורדים לואדי אל חרוב. תוואי הרכבת הטורקית מתחת לדרך העפר בואדי. משמאל גדר ההפרדהמקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

התוואי[]

תחנת הדלק רנטיס מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

פירוט המסלול: תחנת דלק רנתיס שרידי מסילת הברזל והגשק ללובן ח. דיר ארבי מערת הנמר מקום מארב מאיר הר ציון בפעולת קיביא נחל נטוף שלוחת נילי (חירבה+מערות)

רנטיס נילי.jpg

תמונות מהתוואי[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

הקשה על התמונה תביא אותך לאלבום התמונות המלא

ראו גם[]

תמונות[]

  • NILI RANTIS 2018-4-20

{זאב}}

Advertisement