אבימלך מברך את אברהם ציור: (Wenzel Hollar (1607–1677

אבימלך היה מלך גרר, אשר אירח את אברהם אבינו ואת יצחק אבינו בימי הרעב.

הברית המוטעית בין אברהם אבינו לאבימלך[עריכה | עריכת קוד מקור]

הרב דב ביגון כתב בעלון לפרשת השבוע אחרי שאברהם אבינו כורת ברית עם אבימלך, באה פרשת העקידה, ככתוב "ויהי אחר הדברים האלה והאלקים ניסה את אברהם" (בראשית כב א). ומה היא הברית שכורת אברהם אבינו עם אבימלך? אברהם נענה לבקשתו של אבימלך "השבעה לי באלקים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה" (כא כג). דהיינו, תן לי שלטון על ארץ ישראל.

הרשב"ם, בהתייחסו לברית הזאת, כותב: "אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך... וחרה אפו של הקב"ה על זאת שהרי ארץ פלישתים ניתן לאברהם לכן 'והאלקים ניסה את אברהם' קינטרו וציערו... כלומר נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם ועתה לך והעלהו לעולה, ויראה מה הועילה כריתות ברית שלך". והרשב"ם מביא מדרשים שונים המציינים שהצרות שבאו לישראל, כולל חורבן בית ראשון ושני, באו עקב הברית האומללה הזו (עיין רשב"ם בראשית כב א).

גם הרמח"ל במסילת ישרים כותב: על שכרת אברהם אבינו ברית עם אבימלך בלא ציוויו של מקום אומר לו הקב"ה "חייך שאני משהה בשמחת בניך שבע דורות" (מסילת ישרים פ"ד).

יוזמתו של אברהם אבינו[עריכה | עריכת קוד מקור]

מכאן אנו למדים שאברהם אבינו תפס יוזמה עצמית מבלי שצווה על כך ע"י ה' יתברך. על זה באה פרשת העקדה כ'תשובת המשקל' ללמדו לבטל את רצונו לרצון השי"ת, אפילו במחיר הכואב ביותר של העלאת בנו יחידו האהוב לעולה.

אקטואליה[עריכה | עריכת קוד מקור]

נכון לעכשיו, הדיבורים שנשמעים מפי מדינאים וראשי ממשלות שהם מוכנים לתת שלטון ומדינה לעם זר בארץ ישראל בגלל נימוקים אלו ואחרים, בטעות יסודם. הם רק מסבכים את המצב המדיני ומחלישים את עמדתנו המוסרית והמדינית מול לחצים של ארה"ב ומדינות אירופה.

אדרבא, עלינו ועל מדינאינו לשנות את המחשבה המוטעית והמסוכנת הזאת על הקמת מדינה לערבים בלב לבה של ארץ חיינו. הם צריכים ללמוד ולהבין ולהפנים שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, לא רק לטובת האינטרסים הקיומיים והבטחוניים שלנו, אלא בגלל זהותו וייעודו של עם ישראל כעם שנבחר על ידי בורא עולם להביא את אורו וטובו לאנושות כולה, דרך שלטון יהודי בכל ארץ ישראל באותם גבולות שהקב"ה הודיע אותנו בתורתנו הקדושה. הרי מכוח הייעוד הזה שרדנו אלפי שנים גם בגלות החשוכה. ומכוח הגשמת חזון נביאי ישראל אנו קמים לתחייה בארץ ישראל, בין שאנו מבינים זאת וחשים זאת, בין שאין אנו מבינים וחשים בזאת. ומתוך כך אנו צריכים לנהל את המאבק והמלחמה על ארץ ישראל, עד שיבוא היום ויכירו שכנינו הערבים ואומות העולם שאכן אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ותתקיים בנו נבואתו של ישעיה "נכון יהיה הר בית ד' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ד' אל בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים" (ישעיה ב ב-ג)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.