Family Wiki
Advertisement

אדמה כבדה הוא כינוי לקרקע בשפלה הפנימית. היא נוצרה מסחף. האדמה פוריה במיוחד. אך סובלת מבעיית ניקוז והאוורור, עקב ההרכב שלה. צמחים מסויימים אינם מסוגלים לגדול באדמה כזאת.

במקרים מסויימים, כמו במטעי-הדר, נוהגים לנטוע את העצים על כנה של חושחש, שיש לי עמידות טובה גם באדמה כבדה.

באדמה כבדה מופיעים סדקים בימי הקיץ. היא מורכבת מגרגירים קטנים - חרסית והמים נצמדים לחלקים הקטנים בקלות ומונעים ניקוז ואוורור.

Advertisement