Family Wiki
Advertisement

עטיפת הספר

אדריכלות ואמנות בירושלים בימי בית שני, חוברת המוקדשת לאהוד נצר ז"ל", בהוצאת אריאל. הספר יכיל כ-250 עמ' ויותר, פרי עטם של טובי החוקרים והכותבים, ויופיע בחלקו בצבע. להלן תוכן הענינים:

Token nezer.jpg
Advertisement