Family Wiki
Advertisement

אורח בלאו, גילויים חדשים על העסקים של אהוד ברק, בימיו כאזרח מן השורה - הארץ 8 באוקטובר 2009

תמצית הכתבה

אלה העובדות והמספרים שאהוד ברק לא אוהב לשתף בהם את הציבור: כשנכנס לממשלת אולמרט העביר "במתנה" לשלוש בנותיו את חברת "אהוד ברק בע"מ" שהקים לצורך עסקים בתקופת היותו אזרח. מאז, ובמשך כהונתו כשר הביטחון, זרמו לחשבונה של החברה כחמישה מיליון שקל ולחברה הבת שלה, שעדיין פעילה, נכנסו עוד 1.5 מיליון שקל. למקור הכסף ועבור אילו שירותים ניתן, מסרב ברק להתייחס. הוא מסרב להתייחס גם לפגישה עסקית שניהל עם אזרח אחר בשעתו: אחד, גבי אשכנזי

Advertisement