Family Wiki
Advertisement

(הערך בסכנת מחיקה בויקיפדיה העברית)


אולפנת צביה כוכב יעקב נמצאת ביישוב כוכב יעקב. לומדות בה 160 בנות מכיתות ט' עד י"ב. קיימת פנימייה פעמיים בשבוע בימי שני ורביעי. ראש האולפנה היא הרבנית אורלי ויצמן- וינברגר.

האולפנא מחנכת בדרכו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אהבה שלהן את עצמן, את עמן, את ארצן ואת כלל האנושות. לאמונה שלהן ברבש"ע, אמונה בעצמן ואמונה בעם ישראל.

האולפנא מאפשרת לכל בת למצות את יכולותיה הלימודיות. האולפנא מקבלת לשורותיה בנות המצטיינות לימודית ומכשירות עצמן להיות העתודה האינטלקטואלית של הדור הבא במקצועות המדע והטכנולוגיה. ומאידך מאפשרת לבנות שקשה להן יותר לימודית להצליח לימודית לעמוד בבחינות הבגרות במדינת ישראל וזאת ע"י שיעורי עזר והתייחסות ספציפית ליכולות של כל אחת. וכן קיומן של מגמות מתאימות כמו פסיכולוגיה, תקשורת, ארץ ישראל, ביולוגיה ומחשבים.

באולפנא נלמדים שיעורים רבים במקצועות הקודש: תורה, נ"ך, אמונה (מחשבת ישראל), הלכה (18 ש"ש לכתה).

הלמידה במקצועות אלו נעשית בדרכים מגוונות ע"מ לחזק את הבת בדרכה ולגרום להפנמת ערכי הדת. אולפנה קהילתית- האולפנא רואה עצמה כאולפנא קהילתית.

הקהילה הקרובה שותפה בחשיבה הבית ספרית ובנות האולפנא תורמות בפרויקטים התנדבותיים שונים כגון: עזרה לילדים בעלי מוגבלויות,

עזרה לימודית לתלמידים מתקשים בשנות לימודיהם הראשונות,

תמיכה במשפחות נזקקות באיסוף מזון וכו'.

פרוייקט חדש שהוקם באולפנא בשילוב עם בית טובי העיר: התנדבות בנות בשיח שבועי עם ניצולי שואה ותיעוד סיפורם האישי - סיום הפרוייקט בהצגת הדברים לאולפנא כולה ביום השואה.חיבור הבנות לארץ ישראל העמקת השייכות לארץ מצריכה בניית תוכניות עקביות: תוכנית של"ח - לימוד הכרת הארץ ויציאה לטיולים / סיורים בתכנים הנלמדים.

בניית תוכנית שורשים עבור י"א-י"ב - ברור השורש של שייכותנו לארץ.

בדורנו יותר מבכל דור קיימת מודעות לצורך להתחבר לחלקים שונים של העם הן בהעשרה תורנית והן בהתנדבות לנזקקים.

האולפנא שייכת לפרוייקט "לאורו נלך" בו בנות כתה י"ב יוצאות פעם בשבוע לפעילות בעיירת פיתוח להעברת תוכנית תורנית-ערכית בבית ספר יסודי. כמו כן בנות מתנדבות בתחומים שונים - מד"א ועוד.

Advertisement