'איש לרעהו הוא עלון לפרשת השבוע היוצא לאור על-ידי "מכון אהבת אמת" - המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל בירושלים. העלון מופץ בבתי הכנסת.

תוכן העלון לפרשת חיי שרה תש"ע היה: דברי תורה בנושא:כבוד לזולת - בין השאר מפרשת השבוע, על ניחום אבלים ובכיה ומספד על המת - קשור גם לפרשת השבוע וסיפור על הנושא בין איש לרעהו. לעלון צורף מוסף לנושא: בריאות ורפואה.

Ish lreeu.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.