Family Wiki
Advertisement

אלון מצוי בנחל קנה

אלון מצוי (Quercus calliprinos) מכונה גם :Palestine Oak - עץ או שיח ירוק עד המהווה מרכיב חשוב מאוד בחורש הארץ ישראלי.

תאורו[]

גובהו נע בדרך כלל בין 1 ל-6 מטרים אך לעתים הוא מגיע אף ל-10 מטרים. העלים משוננים קשים וקרחים. ובמקומות שבהם אין די מים ולחות, עשוי להיות דוקר ולגדול כשיח רב גזעים וצפוף. העץ אינו נשאר לעולם כמצבת חשופה (בניגוד לאלונים האחרים המצויים בישראל)

תפוצה[]

הוא גדל לרוב עד לגובה של 1000 מטרים מעל פני הים

על אופיו המיוחד[]

האלון המצוי גדל בעיקר כשיח כתוצאה מכמה סיבות:

  1. בגלל כמות המשקעים העץ נשאר בגובה שיח.
  2. חשוף למאכל בהמות, בעיקר עזים.

שימוש[]

אלונים הם המקור החשוב ביותר של עצה כבדה, קשה וצפופה, חזקה ועמידה בלחץ. העצה משמשת לאמנות הגילוף של פסלים ועיטורים, לייצור רהיטים, לבנייה, לתעשיה ולייצור פחמים. ערביי הארץ התקינו מענפי אלון ברך למחרשה ועול לשור ומטה למשען לזקנים. אין כעצת האלון לשיפור טעמו של יין. מפיקים מאלון חומרי בירוס (לעיבוד עורות). קליפתו העבה של מין מערב-ימתיכוני של אלון היא המקור לשעם לייצור פקקים לבקבוקים. מינים שונים של אלון משמשים ברפואה העממית. בלוטים של מינים אחדים נאכלים בשעת הדחק כ"לחם-עוני" כשהם קלויים. אלונים ידועים גם כעצי-נוי חשובים, אך בארץ שימושם זה מצומצם.
המקור:מייק ליבנה אתר צמח השדה


ראו גם:העץ הבודד - האלון המצוי שהיה לסמל במרכז גוש עציון

מקורות[]

Advertisement