Family Wiki
Advertisement

thumb|300px|ימין|Oslo Children

האנדרטה לזכרם במושב ינוב

תמונת ארכיון של שרידי המטוס

המקור לערך:עמית - האתר הרישמי של יהדות תוניס

אסון אוסלו המקורי הוא הכינוי שהעניקו יוצאי קהילת יהדות תוניסיה ומדינת ישראל להתרסקותו של מטוס עליית הנוער שהיה בדרכו מטוניס הבירה לנורווגיה. באסון נהרגו ילדים קטנים שהיו בדרכם לארץ ישראל, למדינה המתהווה. אל"מ במיל' רולנד אלוני, מסכם את האירוע במאמר מיוחד שערך מתוך חוברת שהונפקה במלואת 40 שנה לאירוע. בימים הקרובים ימלאו 57 שנה לאסון

הרקע[]

עם הקמת מדינת ישראל בשנה 1948, הגיעו מן הארץ שליחים של מוסדות המדינה, באופן גלוי או גלוי למחצה. בין השליחים, שליחי תנועות נוער ושליחי הסוכנות היהודית, הייתה גם שליחת עליית הנוער, הגב' לידי גוזלן, ילידת אלג'יר, בעלת אזרחות צרפתית. היא הגיעה לתוניסיה בנובמבר 1948, ערכה ביקורים מקיפים בערי תוניסיה והגישה למחלקת עליית הנוער של הסוכנות היהודית דו"ח ממצה, אשר שיקף את מצב יהדות תוניסיה, כפי שראתה אותו.

עד הקמת המדינה, בשנות הארבעים הראשונות, עלו לארץ כמה מאות של יהודים בלבד, ואילו לקראת הקמת המדינה ואחריה, בשנים 1948 – 1949, עלו כששת אלפים יהודים מתוניסיה. מגמה זו אפיינה גם את עליית הנוער: מאוקטובר 1945 עד סוף ספטמבר 1948 נקלטו במוסדות "עליית הנוער " בארץ 15 ילדים מתוניסיה, ואילו מאוקטובר 1948 ועד ספטמבר 1949 נקלטו 150 ילדים. מאוקטובר 1949 ועד אפריל 1950 נקלטו בארץ 250 ילדים נוספים. הגידול היה מאוד משמעותי, והיה למעשה שילוב של פעילות שליחי "עליית הנוער" ושל ההתעוררות שחלה ביהדות תוניסיה.

הגידול בהיקף העלייה בא בתקופה שהמוסדות הלאומיים בארץ הגבילו את העלייה וקבעו קריטריונים ומכסות חודשיות ושנתיות, הגבלות גם לגבי בריאותם וגילם של המועמדים לעלייה. ההגבלות היו בעיקר לגבי ארצות שלא נחשבו כארצות מצוקה. קהילות צפון אפריקה בכלל ותוניסיה ביניהן, לא נחשבו כארצות מצוקה, אם-כי היו שליחים, כמו אפרים בן חיים, שסברו כי הקהילה היהודית בצפון אפריקה נתונה בסכנה.

הסיפור[]

בחודש נובמבר 1949, המריאו שני מטוסי דקוטה של חברת התעופה הנורבגית משדה התעופה של תוניס, בתוניסיה, לכיוון שדה התעופה של אוסלו, בנורבגיה. אחד המטוסים הגיע ליעדו ואילו השני התרסק בסביבות אוסלו. רק ניצול אחד היה במטוס, ילד עליית הנוער, יצחק אל-על.

אחר חמישים וחמש שנים, בזוכרנו כי בתחילת דצמבר 1949 הובאו הקרבנות לקבורה בערי תוניסיה, ראוי להזכיר את האירוע הטרגי. מטרהת הסקירה הקצרה הזו היא להביא בפני הקורא את סיפורה של עליית בני נוער מתוניסיה לארץ-ישראל, שנה לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.

הנצחה[]

ביום 22 לנובמבר 2009 יתקיים במושב ינוב טקס לציון 60 שנה לאסון התרסקות מטוס עליית הנוער בחורום שבנורווגיה. במקביל באותו יום ממש ומשעות הבוקר תקיים העיר חורום ימי זכרון לזכר התרסקות המטוס. הנורווגים יציינו את האסון בצעדות ילדים מהעיירה לעבר אתר ההתרסקות שבהרים ולאנדרטה לזכר 28 הילדים ואנשי הצוות. מאוחר יותר יתקיים טקס אזכרה במקום בנוכחות פוליטיקאים נורווגים, אביו של ראש ממשלת נורווגיה וראש העיר. (לצפות או להוריד את ההזמנה)

הטקס בישראל יתקיים כאמור במושב ינוב בשעה 15:30 בנוכחות יו"ר הכנסת מר רובי ריבלין, המשפחות השכולות, נציגי שגרירות נורווגיה והולנד ויכלול קבלת פנים, התכנסות, דברים לזכר הנספים, והקרנת הסרט ילדי אוסלו. הציבור הרחב מוזמן ומתבקש להגיע כדי לסייע בהנצחת האסון וחריטתו בתודעה הלאומית.

Advertisement