Family Wiki
Advertisement

ארבע ימים בהרי אדום עם קבוצת שפרירים, באדיבות עובד שימרון, עפולה.

המפה נטענת...

הצב את העכבר על החץ ותקבל את תיאור האתר

A - פטרה; פטרה היא עיר נבטית קדומה המפורסמת בארמונות הקבורה שלה החצובים באבן החול של הרי אדום, ומכאן שמה בעברית "הסלע האדום". העיר נבחרה בשנת 2007 כאחת משבעת פלאי תבל החדשים.
B - יובלי ואדי סיק (Affluents of Wadi Al-Siq), אפיק נחל סיק זורם מהמזרח ועובר בתוך העיר פטרה
(C) - קניון הצבעים - (Sandstone, Wadi, walking, Jordan) - בירידה מהרי אדום לערבה
(D) - ואדי קסייב - ליד ע'רנדל - בדרך לערבה

יום ראשון: יובלי_ואדי_סיק_ירדן[]

מבט כללי

מבט מקרוב

היום הראשון: הרי אדום:מרכז-דרום יובלי_ואדי_סיק_ירדן_שפירית_12 פברואר 2015

תמונות מואדי סיק

יום שני: מודי_סיק_לודי_קסייב_וקניון_הצבעים_ירדן[]

מבט כללי

מבט מקרוב המסלול בצבע תכלת

היום השני: הרי אדום: מרכז - מערבה:מודי סיק לודי קסייב וקניון הצבעים - 13 בפברואר 2015

יום שלישי: ואדי_קסייב_ואדי_מישאזה[]

ואדי_קסייב_ואדי_מישאזה_שפירית_14 בפברואר 2015

היום השלישי: ואדי קסייב ואדי מישאזה- 14 בפברואר 2015

תמונות מהטיול

יום רביעי: ראס_עתוד_ודי_מישאזה_ועין_משאזה_כתף_גבל_מסעודה_ירדן[]

ראס_עתוד_ודי_מישאזה_ועין_משאזה_כתף_גבל_מסעודה_ירדן 15 בפברואר 2015

טיול בהרי אדום - היום האחרון[]

קבלתי מעובד שימרון חוג מיטיבי לכת "שפירית" צילומים של היום הרביעי מהטיול בהרי-אדום בעבר הירדן.. המסלול של היום הרביעי היה עליה לרכס עתוד טיפוס בנקיק מישאזה לג'בל מסעודה 15/02/2015

Advertisement