Family Wiki
Advertisement
אבות_פרק_ה_משנה_יד

אבות פרק ה משנה יד

הרב מוטי אלון - מסכת אבות פרק ה משנה יד - חצור הגלילית תשע"ג

אַרְבַּע מִדּוֹת בְּהוֹלְכֵי לְבֵית הַמִּדְרָשׁ.

  1. הוֹלֵךְ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה, שְׂכַר הֲלִיכָה בְיָדוֹ.
  2. עוֹשֶׂה וְאֵינוֹ הוֹלֵךְ, שְׂכַר מַעֲשֶׂה בְיָדוֹ. (בפועל הוא לא הולך !)
  3. הוֹלֵךְ וְעוֹשֶׂה - חָסִיד.
  4. לֹא הוֹלֵךְ וְלֹא עוֹשֶׂה - רָשָׁע: (בפועל הוא לא הולך !)

מה זה "הולכי" בית המדרש (יושבי מתאים)[]

במה זה שונה מן השמנה הבאה: ארבע מדות ביושבים לפני חכמים: ספוג , ומשפך, משמרת, ונפה.

  1. ספוג, שהוא סופג את הכל.
  2. משפך, שמכניס בזו ומוציא בזו.
  3. משמרת, שמוציאה את היין וקולטת את השמרים.
  4. ונפה, שמוציאה את הקמח וקולטת את הסלת.

משנה זו נלמד בשבוע הבא. הפנת דברי החכם, ניתן רק לבצע, אם אתה "יושב" בפני החכמים.

בית המדרש[]

רבי עובדיה מברטנורא פירש:

  • הולך ואינו עושה - הולך לבית המדרש לשמוע ואינו שונה ולומד ולא מבין :
  • עושה ואינו הולך - לומד ושונה בבית המדרש שבביתו:

הרב מוטי אלון מציין הוא "הולך" ואינו "שונה" והשני לומד ושונה בבית המדרש בביתו ונעבור למושג בית המדרש

לפי רבינו יונה :"הולך" ללמוד , "עושה" - מקיים מצוות, אם אינו עושה, הרי זה ממש רשע, כמובן רבינו יונה כתב :"עד כמה מחזר אחרי המצוות" - כמה זה עושה לי ? אומרים:"אפילו ריקים בישראל מלאים מצוות כרימון" - כלומר אפשר "לקיים" אפשר "למלא". יש פירוש נוסף:"עושה" כמו אברהם אבינו "ואת הנפש שעשו בחרן" - כלומר משפיע על אחרים. עוד פירוש, "עושה" - עושה מעשי חסד.

נבחין בין המונחים: בית המדרש (יושבים לומדים ומתפללים) לבין בית הכנסת (רק מ תפללים) והמשנה הבאה דנה ב"ישיבה". יש כלל במסכת מגילה: בית כנסת יכול להיות בית מדרש אך לקחת בית מדרש ולהפוך אותו לבית כנסת אסור שכן "מעלים בקודש ואין מורידים".

בית מדרש הוא בית שדורשים בו, אולי דומה ל"מתנ"ס" - מרכז תורה non stop" - עיקרו של העולם היהודי זה בית המדרש. לשם מגיעים כדי לשאול, גם רבקה אימנו הלכה לדרוש וגם יעקב אבינו - זה לא ישיבה "ספוג" - באים האמצע היממה, נרדמים, homeless יהודי יושן בבית המדרש - פתוח 24 שעות - יש שם מים חמים, קפה ועוגות. כאן הבסיס שהעולם עומד: בין השאר "גמילות חסידות" - שם גם "הבטלנים" של העיר. הם לא בישיבה הם בבית המדרש.

הכתובת היא בית המדרש - זה הלב - הוא מרגיש את על החלקים - הרב מציין כי מה שחסר זה בית המדרש - כולם צריכים להיות "הולכי בית המדרש" - אונקולוס מפרש "אולפנה" !!!

להאזנה ההרצאה במלואה הקש בקישור לעיל

Advertisement