Family Wiki
Advertisement

ארכיאולוגיה עכשיו: סוגיות נבחרות ומחקרים חדשים בארכיאולוגיה של ארץ־ישראל - סדרה של רשות העתיקות

"להתמסטל בתקופת הברזל? קנאביס ולבונה בתקופת המקרא"[]

מאת: ד"ר ערן אריה

ארכיאולוגיה_עכשיו_I_"להתמסטל_בתקופת_הברזל?_קנאביס_ולבונה_בתקופת_המקרא"_(ד"ר_ערן_אריה)

ארכיאולוגיה עכשיו I "להתמסטל בתקופת הברזל? קנאביס ולבונה בתקופת המקרא" (ד"ר ערן אריה)

"חצור ראש כל הממלכות האלה (יהושע י"א- 10) המקרא לא הגזים!"[]

מאת: פרופ' אמנון בן-תור

ארכיאולוגיה_עכשיו_I_"חצור_ראש_כל_הממלכות_האלה_(יהושע_י"א-_10)_המקרא_לא_הגזים!"_(פרופ'_אמנון_בן-תור)

ארכיאולוגיה עכשיו I "חצור ראש כל הממלכות האלה (יהושע י"א- 10) המקרא לא הגזים!" (פרופ' אמנון בן-תור)

Advertisement