הצעה לשיחזור "חצר היהודים" בטבריה

Pages from TC 089 H Page 1.jpg
Pages from TC 089 H Page 2.jpg

פורסם בעלון יהדות איטליה "תורת חיים"

חיים ויטו וולטירא ציין כי התוכנית אושרה על-ידי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון - מחוז הצפון - על-פי חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע - ניסן תש"מ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.