Family Wiki
Advertisement

מחנה הגדנ"ע בבאר אורה, 1951 - ויקיפדיה יפה אלון

מסדר גדנ"עים בבאר אורה - 1958

באר אורה היה בסיס גדנ"ע בבערכה כ-17 ק"מ מצפון לאילת. הבסיס כלל מבנה אחד, חדר אוכל, מבני מגורים לצוות ואהלים לנערים. במקום היה באר מים, אך בשל איכות המים, ממנה לא סופקו מי שתיה. אספקת החשמל הייתה מגנרטור מקומי.

החל משנת 1951 נהגו "לרדת" למחנה באר אורה כיתות של תלמידים מבתי ספר תיכוניים וממוסדות עלית הנוער, כולל של עליית הנוער הדתי לשבוע ימים. יחד עימם ירדו המורים, אשר ליוו את הנערים בהיותם במחנה ודאגו ליצירת הבנה בין הצוות המדריכים-חיילים לבין הנערים והנערות בגיל התיכון. במרוצת השבוע עברו אימונים צבאיים בסיסיים, אשר בסופם בוצע מטווח ב"אש חי".

חלק אחר של התוכנית כלל מסעות לאתרים בסביבה כמו מכרות הנחשת בתמנע. הנערים גם שותפו במסדר צ.ה.ל. באילת שנערך ביום שיחרור אילת.

המטרה הייתה הכנה לשירות צבאי יחד עם הכרת חבל הארץ.

Advertisement