Family Wiki
Advertisement

בית אל - שכונת האולפנה כוללת 14 בניינים בני 3 קומות, 6 דירות בבניין.


המסמך המלא של היועמש לראש הממשלה[]

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הציג במוצאי שבת את המתווה שלו לפתרון סוגיית שכונת האולפנה בישוב בית אל. במהלך הימים האחרונים חשש ראש הממשלה כי סוגיית שכונת האולפנה יכולה לפגוע בהתיישבות כולה ולהוות תקדים שיסכן את עתיד ההתיישבות ביו"ש. נתניהו פנה לויינשטיין וביקש את חוות דעתו המחייבת כי הריסת השכונה לא תהווה תקדים לאזורים נוספים ביו"ש הבנויים על קרקע פרטית.

וינשטיין, מסרב בשלב זה ליידע את הציבור בתוכן חוות הדעת המשפטית שהציג בפני ראש הממשלה באשר להעתקת תושבי שכונת האולפנה לשטח שנתפס לצרכים צבאיים ולהרחבת הבנייה המתוכננת בבית אל, בכ-300 יחידות דיור. משרד המשפטים שיגר אתמול הודעה לתקשורת עם פרטים מהמסך אך סירב להציג את המסמך המלא.

ערוץ 7 חושף את תשובתו המלאה של עו"ד ויינשטיין לראש הממשלה.

לכבוד:

מר בנימין נתניהו

ראש הממשלה

שלום רב,

הנדון: השלכות פסק הדין בענין "גבעת האולפנה" על דרישות ועתירות להסרת בניה אחרת שנבנתה על קרקע פרטית ביהודה והשומרון.

במענה לשאלתך בדבר ההשלכות העתידיות של פסק דינו של בית המשפט העליון שבנדון (בג"צ 9060/08/) בו נקבע שעל המדינה להסיר את המבנים בגבעת האולפנה ובג'בל ערטיס עד יום 1.5.12 (מועד שהוארך עד יום 30.6.12) על דרישות ועתירות להסרת בניה אחרת שנבנתה על קרקע פרטית ביהודה והשומרון, הנני להשיבך כדלקמן.

פסק דין זה ניתן בעקבות הודעתה של המדינה לבית המשפט מחודש מאי 2011 כי בכוונתה לממש צוי הריסה שהוצאו על ידה למבנים אלה שהוקמו שלא כדין מחוץ לתחומי צו התפיסה לצרכים צבאיים בישוב בית-אל, ומחוץ לתחומי שטח השיפוט המוניציפלי בתוך פרק זמן של שנה.

עמדה זו ניתנה בתגובה לעתירה שביקשה כי המדינה תאכוף צווי הריסה שהוציאה בעצמה למבנים שנבנו שלא כחוק. עמדה זו ניתנה בהתאם למדיניותה הכללית של הממשלה בדבר הסרת בנייה על קרקע פרטית שלא נתפסה על ידי המדינה.

בית המשפט רשם לפניו את הודעת המדינה וקבע כי בנסיבות אלה מתייתר הצורך לדון בעתירה. בית המשפט לא נתן פסק דין המבוסס על הכרעה בין עמדות הצדדים ולא נדרש בפסק דינו לטענות שהועלו בעתירה לגופן. בנסיבות אלה פסק הדין לא קבע כל הלכה ואין להקיש ממנו למקרים אחרים בהם נבנו מבנים על ידי ישראלים על מקרקעין פרטיים שתפסו לצרכים צבאיים.

זאת ועוד, עמדת המדינה היא תלוית נטיבותיו של כל מקרה ומקרה. ככלל המדינה היא הקובעת את סדרי העדיפויות בביצוע צווי הריסה מנהליים באיו"ש. סדרי עדיפויות אלה נקבעים על ידי הדרג המדיני. בהקשר זה רשאי הדרג המדיני לשקול שיקולים שונים ומגוונים כגון מיקום המבנה, מועד הקמתו, סמיכות הוצאת הצוים למועד ההקמה וכדומה. כך למשל, ככלל אין דינו של מבנה שנבנה בעבר בתחומו של ישוב שקם על פי החלטת הממשלה על קרקע שנתפסה לצורך צבאי או שנבנה בעבר בשטח שלגביו כבר הוקנו לפני שנים רבות סמכויות מוניציפאליות, כדין שלא כאמור, כגון הבנייה בגבעת האולפנה, נושא העתירה.

עוד אזכיר, כי באחת העתירות, בעניין בנייה ללא היתרי בניה, על מקרקעין בבעלות פרטית פלסטינית במרכז הישוב עופרה, שהינו ישוב ותיק שהקמתו אושרה בהחלטת ממשלה, הודיעה המדינה זה מכבר בשם שר הביטחון לבג"ץ כי עמדתה היא שבנסיבות אותו מקרה אין מקום לעת הזו לבצע את הריסת המבנים. בין יתר השיקולים שנשקלו, נשקלה העובדה כי המדובר היה בבתים שאוכלסו ובבניה שהוקמה בתוך ישוב שקם על פי החלטת ממשלה ולא במאחז בלתי חוקי. יצויין, כי באותו מקרה לוותר עמדה זו בהסכמה של תושבים שלא להמשיך בבניית 24 התחלות בניה של מבנים בחלק הדרומי של הישוב, שכוסו במסגרת הריסה עצמית. עתירה זו בעניין עפרה עדין תלויה ועומדת בפני בית המשפט.

לסיכום, אבקש להדגיש, כי התופעה של בניה בלתי חוקית על קרקע פרטית הינה קשה ובעייתית ומחייבת טיפול הדרג המדיני והקצאת משאבים מתאימה. אף שברי שיש מקום, כאמור, לשקול שיקולים מגוונים לגבי הסרת בנייה שנבנתה בעבר (ולעיתים העבר הרחוק) על קרקע פרטית הרי שיש לנקוט בכל האמצעים בכדי להפסיק תופעה זו ובמיוחד למנוע בניה חדשה שכזו ולהסירה בשלבים מוקדים ככל הניתן.

בכבוד רב,

יהודה וינשטיין

המקור, לפי רוטר נט


תולדות השכונה[]

השכונה נבנתה לפני 13 שנים ע"י ממשלת ברק ועל הקמתה הוחלט בימי ממשלת נתניהו הראשונה

  1. הקרקעות נקנו כחוק מבעליהן הערבים
  2. העתירה לבג"ץ משנת 2008 טוענת כי חמישה מהבניינים (המאכלסים 30 משפחות עם 160 ילדים) יושבים על קרקע פרטית שנמכרה ברמאות ע"י בן דודו של הבעלים האמיתי, הנושא את אותו שם
  3. במקום לפצות את העותר לכשיוכיח טענתו, מדינת ישראל הודיעה שתהרוס את הבניינים
  4. כעת, הממשלה פועלת תחת לוח זמנים צפוף למציאת פתרון

קריאה לפתרון[]

עזרא_כהן_מתראין_לעודד_בן_עמי_על_שכונת_האולפנה

עזרא כהן מתראין לעודד בן עמי על שכונת האולפנה

על שכונת האולפנה

שכונת_האולפנה_בבית_אל_-_הסיפור_האמיתי

שכונת האולפנה בבית אל - הסיפור האמיתי

שכונת האולפנה בבית אל - הסיפור האמיתי

משפחת_אבודרהם_במבט_על_שכונת_האולפנה

משפחת אבודרהם במבט על שכונת האולפנה

משפחת אבודרהם במבט על שכונת האולפנה

תושבת השכונה, יסכה פתאל, בקריאה לפתרון מידי.

ביום ראשון האחרון פקדו מאות פעילי ליכוד ובראשם חברי כנסת את שכונת האולפנה בבית אל. אחת הנואמות הייתה יסכה פתאל, בת 26, אם לשלושה ילדים המסיימת בימים אלה תואר שני בפיזיקה באוניברסיטה העברית. יסכה, הפעילה בעצמה בליכוד, קראה לנציגיה בכנסת לפעול להצלת השכונה מהריסה:

"בשכונת האולפנה מתגוררות עשרות משפחות של אנשים טובים, ישרים, נאמנים. אנשים רודפי ואוהבי שלום שרוצים לגדל את ילדיהם בנחת ובשלוה אך גם מאמינים בזכותנו הברורה והאמתית על ארץ ישראל.

לפני כשמונה שנים הצטרפתי לתנועת הליכוד כאשר הבנתי שאסור לנו, הציבור הלאומי-אמוני-אידיאולוגי, להפקיר את הזירה הזו לידיהם של קבלני הקולות שנסחפו שמאלה עם רוחות השלום המדומה עד שנדמה כי כל הבדל בין מפלגת הליכוד למפלגות השמאל הינו מקרי בהחלט.

בשנים אלו נטלתי חלק פעיל בכל מערכות הבחירות שנערכו בליכוד והייתי גאה על היותי חלק ממפלגה דמוקרטית שלא שכחה את הערכים עליהם נוסדה, וביניהם המחויבות להתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל והמחויבות לשמירה על זהותה היהודית והדמוקרטית. לפני הבחירות האחרונות הציגה מפלגת הליכוד מדיניות של המשך בניה בשטחי יו"ש ועל דעת זה נבחרה להיות מפלגת השלטון בישראל.

לפני מספר חודשים הופתעתי לגלות שבג"ץ פסק להרוס את ביתי בשכונת האולפנה בבית אל כתשובה לעתירה מחרחרת ריב של ארגון השמאל הסהרורי יש דין, שבבחירות הוכח כי הוא מייצג אחוזים בודדים מעם ישראל.

עוד יותר הופתעתי לגלות שעמדת המדינה, המיוצגת בבג"ץ על ידי הפרקליטות היא שארגון השמאל הקיקיוני "יש דין" צודק, ולכן יש להרוס שכונות ומאחזים מבוססים שיושבים על אדמות שהן לכאורה פרטיות, וכל זאת בלי לבדוק את העובדות המשפטיות לאשורן ובלי לבדוק חלופות למעשה דרמטי כמו הרס. מציאות כזו, שבה נגזר דינו של אדם לחומרא בלא שנתנה לו הזכות להציג את טענותיו ובלא שנערך ברור מעמיק בכדי להגיע אל הצדק שומט את הקרקע תחת מדינת ישראל כמדינת חוק וסדר.

למותר לציין כי פסק זה הרסני ביותר לעתיד ההתיישבות ולעתיד המדינה כולה וכל מי שההתיישבות קרובה לליבו חייב להזדעק נגדו.

לא יתכן שהפקידות המשפטית, שלא נבחרה אף פעם בבחירות דמוקרטיות תקבע את המדיניות של ממשלת ישראל בנושאים שהם פוליטיים בעיקרם. אנחנו פעלנו למען ניצחונו של הליכוד בבחירות, ואנחנו דורשים שמדיניות הממשלה תיקבע על ידי חבריה, ולא על ידי משפטנים צרי עין ומחוסרי אידיאולוגיה.

במהלך התקופה האחרונה היינו בקשר עם ח"כים ושרים רבים מהליכוד, והייתי מאוד מעודדת לראות שהמייצגים שלנו בכנסת רובם ככולם הם אנשים טובים, אנשים שבאו לפעול ולעבוד קודם כל למען הכלל ולמען הערכים שבשמם נבחרו, ואנחנו פה קוראים להם להמשיך בדרך זו עד לביטולה המוחלט של הגזירה, כאן ובשאר המקומות העומדים על הפרק. זכותנו, כאזרחים שומרי חוק, שפעלו בתום לב, להמשיך את שגרת חיינו בשלווה ללא סיוטים מפני שוטרים שדופקים באישון לילה, ללא פחד מכל רכב צבאי שנוסע בכביש, וללא חוסר הוודאות המאיים. דורשים פתרון עכשיו!"

(מתוך עלון "ישע עכשיו")

Advertisement