חיים ויטו וולטירא כתב בעלון יהודי איטליה "תורת חיים" על בית הכנסת שנמצא בצפון בית שאן

בית הכנסת העתיק בבית שאן Page 1.jpg
בית הכנסת העתיק בבית שאן Page 2.jpg

הודפס ב"תורת חיים" גיליון 103-104

ערה"ש תשמ"ד
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.