בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון, שכונת תלפיות, ירושלים מוצג בכתבה של ראובן גפני "בוצ'יץ האבודה בירושלים הבנויה" שפורסם במדורו:"פתח לפנים פתח", מוסף השבת מקור ראשון 20 בפברואר 2009.

היא נקרא על שמו של עגנון רק לאחר פטירתו. הוא סקר את חיבורי עגנון ועמד על אהבתו לעולם בתי הכנסת. יחד עם זאת, הוא הגיע למסקנה שכנראה לא מבאי בית כנסת הקבועים ואולי כלל לא היה לא בית כנסת כנסת קבוע. הוא מצטט מספריו על חוויות הביקור בבית הכנסת.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.