Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

CIMITERO EBRAICO DI VIA DI CACIOLLE בית החיים ORARIO PER LE VISITE

Da Ottobre a Marzo: domenica e giovedì 9.00-13.00; martedì 9.00-13.00 e 14,00-16,00

Da Aprile a Settembre: domenica e giovedì 9.00-13.00;

                     mart. 9.00-13.00 e 15,00-17,00
IL CIMITERO RESTA CHIUSO PER LE FESTIVITÀ EBRAICHE:

tutti i sabati, Tutto il mese di Nissan (dal 17 marzo al 15 aprile 2018 compresi), 1° giorno Shavuot (dom. 20 maggio 2018) - Digiuno 9 Av (dom. 22 luglio 2018).

PER LE FESTIVITÀ CIVILI:, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno; ed inoltre dal 10 al 20 agosto compresi. Nei periodi di chiusura del cimitero, in occasione di anniversari prendere contatto per l’apertura con l’Ufficio Rabbinico 055.245252.


שער הכניסה לבית הקברות עם שני פעמונים

ההסבר - הוקסם בשנת 1871

בית הקברות הנוכחי של יהדות פירנצה נמצא ברחוב צ'צ'יולה (via di Caciolle) ברובע "ריפרדי" (Rifredi) בצפונה של העיר. הוא נפתח בשנת 1880. קדם לו בית הקברות המונומנטלי ברחוב אריאוסטו (via Ariosto)

הקרקע לבניית בית הקברות נרכשה בשנת 1871, לאחר שבית הקברות הקודם ברחוב אריאסטו הגיע לתפוסה מלאה. התכנון היה של הארכיטקט Marco Treves אשר הוציא לפועל את התוכנית בשנים 1881-1884. בכניסה שער ברזל ומצידיו שני עמודי תווך של בעלי מראה נאו-קלאסי. מהשער מובילות שתי כניסות, כמוקבל בבתי קברות, אחת לכניסה והשנייה ליציאה, מהם אנו מגיעים לאזור הקברות. על הצומת המרכזית בבית הקברות נבנה בניין בצורת קאפלה, המשמש כחדר טהרה. בכניסה אליו נבנתה אכסדרה ומעליה גמלון עם שתי כנפיים פרושות לאולמות המבנה.

בבית הקברות נטמן רבי שמואל צבי מרגוליס (1858 - 1928) , אשר תרם לכך שקהילת יהדות פירנצה הייתה למרכז חיי התרבות היהודית באיטליה בשנים בין שתי מלחמות העולם

המבנה המרכזי בבית הקברות הוא בית הטהרה מחולק לשלושה חלקים:

 1. החדר המרכזי בו נערך טקס ההלוויה. במרכז החדר עומד תושבת לארון ובארבע פינות "עמודים" להחזקת נרות ענקיות. יש דוכן אחד קטן ושחור שמאחוריו האבלים עומדים
 2. משמאל - חדר הטהרה.
 3. מימין - חדר תפילה.

בתקרה חצובה הכתובת: כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ" (תהילים צ"א,י"א).

תמונות: מבט כללי, חדר הטהרה ומצבות קברי הילדים[]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא בית הקברות היהודי של פירנצה וויקישיתוף
Advertisement