Family Wiki
Advertisement

"בית התפוצות, מוזיאון העם היהודי, הוא מוסד עולמי שמספר על תרבות אחת רבת-פנים, עשירה ורבת רבדים; הוא מספר על אנשים ונשים, על מבוגרים וילדים, על משפחות וקהילות, על השנה העברית ומועדיה, על תלאות ושמחות, ועל פירות הרוח, החינוך והיצירה, המסורות ואורחות החיים של העם היהודי, שנתהוו במגוון ארצות, בכל מיני תקופות, תחת שליטים ומשטרים שונים, ובשבעים לשונות, במשך אלפי שנים. בבית התפוצות מתואר העם היהודי, עם בקרב עמים אחרים, אשר שומר ומטפח גם קשר מיוחד אל ארץ ישראל ואל מדינת ישראל."(מתוך אתר בית התפוצות)

רשמי סיור (מנחם-אב)[]

בעקבות ביקור בבית התפוצות
==בעקבות ביקור בבית התפוצות==

הכניסה לבית התפוצות: דגמים של הכותל המערבי ושער טיטוס צילם:Ziko van Dijk ויקי שיתוף

ההתיחסות לעבר של העם היהודי - מתחילה עם "הזוגות" - בימי בית שני. צילם:Sodabottle

באתר בית התפוצות נאמר:""בית התפוצות, מוזיאון העם היהודי, הוא מוסד עולמי שמספר על תרבות אחת רבת-פנים, עשירה ורבת רבדים; הוא מספר על אנשים ונשים, על מבוגרים וילדים, על משפחות וקהילות, על השנה העברית ומועדיה, על תלאות ושמחות, ועל פירות הרוח, החינוך והיצירה, המסורות ואורחות החיים של העם היהודי, שנתהוו במגוון ארצות, בכל מיני תקופות, תחת שליטים ומשטרים שונים, ובשבעים לשונות, במשך אלפי שנים. בבית התפוצות מתואר העם היהודי, עם בקרב עמים אחרים, אשר שומר ומטפח גם קשר מיוחד אל ארץ ישראל ואל מדינת ישראל." - לצערי לא התרשמי כך

בכניסה למוזיאון יש דגם של הכותל המערבי (היום מאבן - בעבר מגבס) וכן של שער טיטוס. המוזיאון עצמו עוסק בתפוצות ישראל מאז היציאה לגלות - 2000 שנה. כל מה שקרה לעם ישראל בטרם היציאה לגלות לא נכלל במוזיאון, שכונה לעיל מוזאון העם היהודי.

אפשר להבחין במוזיאון במוקדים הבאים:

  • אתר לזכר שואת יהודי-אירופה (1941-1945).
  • דגמים של בתי כנסת מכל העולם.
  • אוסף של יצירות פולקלור של העם היהודי בתפוצות כמו שקיים בכל ארץ וארץ.

בולט הדגש על התרבות החומרית של העם. כל מה שקשור בחיי הרוח היהודיים מסורתיים מופיע בתרשימים ותמונות. לא ניתן להתרשם מהיהדות בעת ביקור במוזיאון.

קיים במוזיאון אוסף מגוון של סרטים, העוסקים בתיאור חיי-היהודים בתפוצות.

אציין, כי התערוכות המתחלפות במוזיאון הייתה תערוכה אחת על נחלות שבטי-ישראל - בהחלט נושא יוצא דופן במוזיאון העם היהודי !!!

להלן פירוט יחידות התצוגה:
מבוא: בהמשך התצוגה הקבועה מסופרות 2,500 שנה של קיום יהודי בתפוצות – כאמור, לא על פי סדר כרונולוגי או גאוגרפי, אלא על פי נושאים המשקפים את ההיבטים העיקריים של החיים היהודיים בכל זמן ומקום. כל נושא מתואר באגף או "שער" של התצוגה. ואלה השערים:

  • שער המשפחה – מחזור חיי אדם מלידה עד פטירה ומחזור השנה היהודי הכולל חגים ומועדים.
  • שער הקהילה – החיים הציבוריים ומוסדות הקהילה היהודית בתקופות ובסביבות שונות.
  • שער האמונה – האמונה היהודית בדגש על מרכזיות בתי כנסת ולימודי הקודש. בשער זה מוצגים דגמים ייחודיים של 18 בתי כנסת מכל רחבי העולם וכן ארבעה שחזורים:(להלן)
  • שער היצירה – מגוון רחב של נושאים מתרבות ישראל: לשונות יהודיות, חינוך, ספרות, אמנות ובנוסף, תרומת היהודים לתרבות העולם.
  • שער הקיום – משחזר כרונולוגית את חיי היהודים בקהילות בולטות בתקופות שונות. מתמקד ביחסי הגומלין בין היהודים לבין הסביבה הלא-יהודית.
  • שער השיבה – הכמיהה לארץ ישראל, חזון שיבת ציון וקיבוץ גלויות.
  • כרונוספירה – מיצג מרכזי נוסף במוזיאון הוא החיזיון האורקולי כרונוספירה, המוצג על כיפת אולם דמוי פלנטריום, ומספר באופן כרונולוגי את תולדות העם היהודי.

המקור:ויקישיתוף - צילם:בית-שלום

מהויקיפדיה העברית[]

המקור בית_התפוצות קישור לויקיפדיה

Advertisement