Family Wiki
Advertisement

המבנה הנמוך מקדימה היה בית הכנסת

המבנה עצמו - שתי כניסות לו

ראובן גפני העלה את זכר בית הכנסת של פליטי חברון בירושלים במוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות של מקור ראשון מיום י' באב תשס"ט. בכתבה הוא סיפר כי בשנת 1936 הוקם בירושלים בית כנסת בשם "אהל אברהם", ששימר את שמו של בית הכנסת אברהם אבינו בחברון.

מיקום בית הכנסת: במפגש הרחובות יוסף שורץ ושפת אמת(ע"י קבר אדמו"רי גור).- ותודה למעיר מטה

בית הכנסת פעל 13 שנה בכיתה של בית הספר "כל ישראל חברים". בראש בית הכנסת עמד רבה האחרון של חברון הרב חיים בג'איו. בבית הכנסת התפללו ולמדו ב"נוסח חברון" וכן נערכו בו אזכרות לרבני חברון בעבר. האירוע המרגש היה לזכר הרוגי הפרעות שנערכה בי" באב. היו בבית הכנסת גם ספרי תורה שחולצו מחברון.

"בית ועד לגולי חברון"[]

על אתר אחר של יוצאי חברון, כתב חיים הנגבי, נכדו של הרב חיים בג'איו - רבה של חברון, בטרם מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט.
ביתם של סבא חיים וסבתא מרקדה בירושלים, על גבולו הצפוני-מערבי של שוק מחנה יהודה, בשכונת-חצר שפעמים נקראה אוהל שלמה ופעמים אבו אל-בסל, שימש בית ועד לגולי חברון. יהודים ענווים אלה, בני הקהילה הספרדית שעשו את שארית ימיהם בירושלים, היו מורגלים בצוותא שלהם עוד מנעוריהם בעיר האבות, לכן היו מקפידים גם בזיקנתם על התכנסות קבועה של פעם בשבוע: בביתו של הרב חיים בג'איו - הרב האחרון והמנהיג האחרון של הקהילה הספרדית בחברון - היו מתרפקים על עברם והוזים את עתידם. כאן למדתי, לראשונה בחיי, דבר או שניים על פליטים ועל חלומות השיבה שלהם; כאן שמעתי לראשונה פרטים ופרטי-פרטים על חיי היהודים בחברון. שיעור לחיים.

בפינת החדר שבו היו מתכנסים אורחי הקבע בבית בג'איו ניצבה שידת עץ בעלת ארבע מגירות, צבועה שחור בוהק. בשלוש מן המגירות שלא ננעלו מעולם נשמר משרד-זוטא - חותמות, כריות דיו, ספרי חשבונות, עטים נובעים, דפים לבנים, פנקסי קבלות ומכונת כתיבה - כל מה שנשא איתו סבא בג'איו עם ההתפנות של אחרוני היהודים מחברון לירושלים.

המקור:חיים נגבי, 17 ינואר 2006, מוסף "הארץ" צאו לי מן השוק

בית כנסת קבע[]

בשנת 1949 החליטו להקים בית קבע לבית הכנסת, במתחם בשכונת מחנה יהודה, צפונית לרחוב יפו. שם פעלו 35 שנה עד לסגירת בית הכנסת בשנת 1994. ספרי התורה שבו למקורם חברון היהודית.

ראובן גפני כתב שעימות משפטי נוצר סביב הבניין והיום הוא משמש ישיבה. הוא ציין שלא זכה לקבלת פנים נאותה במבנה !

הוא מצר שאין אפילו שלט קטן על שרידי בית הכנסת החברוני.

Advertisement