בית כנסת קהילת יעקב בבקעה - ירושלים. התפילה היא לפי נוסח ספרד. בבית הכנסת מתקיימות תפילות מיידי יום ביומו. בבית הכנסת פועל כולל "אפיקי נחל".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.