Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית - , 16 בינואר 2008

בית ספר חקלאי מקיף ויצ"ו קנדה נהלל הוקם בשנת 1923 בתור "בית ספר חקלאי לנערות" על ידי חנה מַ‏יְזֶ‏ל שוחט , אגרונומית במקצועה. היא הייתה ממייסדי המושב נהלל, שנתיים קודם, ובו התגוררה עם בעלה, אליעזר שוחט. לאחר הקמתו היא ניהלה את בית הספר וכיום בית הספר נקרא על שמה.

הרעיון[]

בבוא ארצה היה לחנה מייזל רעיון: "להקים חות-לימוד חקלאית לבנות ישראל" [1]. מיזל סברה שאם הצעירים, העולים החדשים, הם חסרי הכשרה חקלאית, הרי הצעירות לא-כל-שכן. היא הגיע למסקנה כי אם לימינו של האכר לא תעמד אכרה, המכירה את עבודות המשק החקלאי, ספק אם המשק החקלאי העברי יחזיק מעמד.

יוזמתה הראשונית של האגרונומית, חנה מייזל, היתה בשתילת גן ירק ראשון בסג'רה על ידי נשים בלבד. הנסיון הצליח, המסקנה הייתה כי לנשים יש יכולת להיות חקלאיות בענפים מסויימים[2]

בהמשך חנה מיזל עברה מחוות סג'רה לחוות כנרת. שם היא חכרה חלקת אדמה, במטרה להקים חווה בה הצעירות ילמדו את עבודת האדמה. היא בחרה בחלקה הסמוכה לים כנרת על מנת שהיה קל להשקות את השדות. כן שכרה אחד ממבני החווה. היא הזמינה נערות לחווה וכך נוסדה נקודת אחיזה ראשונה ל"אישה העבריה - שנפשה נבספת לעבודת-אדמה ואכרות" - כלשון משה סמילנסקי. חווה זו נקראה חוות העלמות .

ביקור בבית הספר[]

הסופר משה סמילנסקי מספר על החוויות שלו מיום השבת בה הוא שהה במושב נהלל וביקר בבית הספר. הוא מצא במשק בית הספר מחלבה אשר לדעת מומחה בריטי הוא "מפעל מפותח למופת". ברפת למדו מאות "נערות עבריות עירוניות להכיר את הפרה ולחלוב אותה. אף היא פשוטה מאוד ומסודרת יפה. הרפת הזאת מפיצה את "תורתה" (ההדגשה במקור) על ידי מאות תלמידותיה בכל היישוב". מאחורי הרפת, גן עצי פרי וגינת ירק.

משה סמילנסקי מספר כי הוא ליווה את מנהלת בית הספר לגינת ירק של ירקן ערבי מנוסה, לפני שלושים שנה [3], לראות את שיטות ההשקיה שלו לדבריו היא למדה מאז את המלאכה והצליחה ללמד את הנערות העירוניות חקלאות[1]

בית הספר היום[]

בבית הספר לומדים היום למעלה מ- 1000 תלמידים. 220 תלמידים מתחנכים בפנימייה ובהם חניכי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים), חניכים יוצאי אתיופיה, דרוזים, צ`רקסים וצברים. כ- 850 מתלמידי ביה``ס הינם תלמידים אקסטרנים מישובי האזור. [4]

הערות שוליים[]

  1. 1.0 1.1 מקור : משה סמילנסקי
  2. . מקור: פרופ' דפנה יזרעאלי הזורעים בדמעה
  3. יוצא מכאן שהביקור היה בשנת 1950 בקרוב. הספר המתאר את הביקור יצא לאור בשנת 1953
  4. מקור: אתר ויצ"ולקריאה נוספת[]

  • משה סמילנסקי, פרקים בתולדות הישוב - חלק שני, הוצאת דביר - תל אביב, תרצ"ט - עמ' 74 והלאה
  • מייזל חנה,לתולדות חינוך הבת להתיישבות, 1967.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement