Family Wiki
Advertisement

הבית, צילם:ישראל שדיאל, כפר עציון

הבית ומשוריין מהימים ההם, צילם:ישראל שדיאל, כפר עציון

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית - 7 בנובמבר 2007

בית עדות למורשת גוש עציון, נמצא בקיבוץ כפר עציון. בבית מוזיאון לתולדות ההתיישבות בגוש עציון. ניתן לצפות בו בחיזיון אור קולי שמספר את ההיסטוריה של האזור.

הבית ממוקם במורדות הגבעה שעליה שכן כפר עציון עד לחורבנו בשנת 1948. לידו נטוע גן זיכרון, ובו בית אחד ששרד מהקיבוץ שחרב וחזית של בית חווה ("המנזר הגרמני") שהקימו ב-1928 נזירים ממנזר דורמיציון בירושלים ובו התגוררו ראשוני גוש עציון.

במסגרת בית עדות למורשת גוש עציון שוחזר ה"מנזר גרמני" וקיים בו ארכיון פעיל שמתעד את כל המסמכים והממצאים של גוש עציון ועוקב אחר פרסומים חדשים. הארכיון מהווה מרכז לחוקרים וסטודנטים שחוקרים את תולדות המקום.

בקיבוץ כפר עציון נמצאים גם מוזיאון האדם בהר, ובו אוסף של כלי בית וכלי עבודה האופייניים להר חברון, וגן בוטני וזואולוגי בשם "שיר השירים".

חזיון אור-קולי[]

במוזיאון מוצג חזיון אור-קולי הכולל המראה את המאורעות מרכזיים בתולדות העם היהודי באיזור מאז חידוש היישוב היהודי בהר:

  • גלי ההתישבות בגוש-עציון.
  • הציפייה לבנות את הגוש מחדש.
  • תנופת היישוב היהודי בגוש-עציון - מועצה אזורית גוש עציון

אולמות התצוגה[]

במוזיאון שני אולמות תצוגה וארכיון ובו ספריה לשרות הציבור.

  • אולם ההתישבות

המתאר את שלבי ההתישבות בהר בעת החדשה: הקמת מגדל עדר, כפר-עציון של חברת 'אל-ההר' מיסודו של הולצמן ויישובי גוש עציון על ארבעת יישוביו בתקופה לפני הקמת המדינה. מוצגות בעיות ההר הצחיי - הקרקע והמים, קשיי ההתיישבות בסביבה עויינת והווי החיים בהר בימים הראשונים ליישובו.

  • אולם המערכה על גוש עציון במלחמת השחרור.

המצור על היישובים , מהלך שיירות האזפקה והתגבורת מירושלים לגוש עציון ובחזרה ענו שיירת נבי דניאל, הקרבות העקובים מדם על הגנת הגוש והעסקת התגבורת הערביות ( שלא עלו לירושלים בעקבות זאת) וההקרב האחרון והנפילה של הגוש.


בארכיב , צילומים, מסמכים, עדיות אישיות מוקלטות, סרטי זכרון לנופלים, אנשי 'נצר אחרון', דברים מעזבונם של הנופלים. כמו כן-חדר ובו ציוד אור-קולי וספרית עיון העומדים לרשות הציבור.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement