Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

מעבה ההר - מחקרי הר אפרים ובנימין - קובץ שני בעריכת: אהרן טבגר, זהר עמר ומרים ביליג, יצא לאור באריאל- טלמון תשע"ג.

בעקבות הכנס המחקרי "במעבה ההר" שערכה מדרשת הרי גופנא , יצא לאור הספר, האוגד בתוכו 12 מאמרים בנושאים הקשורים למעבה האדמה או לחידושים בחקר הר אפרים, תשעה מהם מבוססים על הרצאות שנישאו בכנס, ושלושה נכתבו לקובץ זה. הספר מצטרף לסדרת "מחקרי יהודה ושומרון", בחסות האקדמית של המו"פ האזורי שומרון ובקעת הירדן.

תוכן הספר[]

שער ראשון:מחקרים בהר מתקופת המקרא[]

עפרה המיקראית ?
חרבת צור ליד ערק בורין (בתמונה)

שער שני:מחקרים במעבה האדמה[]

המנהרה ב"מבוא" לבית אל

שער שלישי: חידושים בחקר הר אפרים וסביבתו[]

סיור במסלול מסילת הברזל לוד-לובאן

Advertisement