Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית - נמחק מהויקיפדיה העברית מויקישיבה

קובץ:Hacoen ben zion frizi.jpg

דיוקן עצמי

בן ציון רפאל הכהן פריצי (1756 - 1844), (Frizzi, Benedetto), מאוסטיאנו מנטובה - היה רופא איטלקי וחיבר ספרים בנושאים:יהדות - שמונה כרכים של הספר פוקח עינים - הסוקר את מדרשי חז"ל המובאים בתלמוד וזכה לפירסום רב בקרה יהדות אעטליה. כמו כן, סדרה של ספרים על הקשר בין המסורת היהודית לבין מדע הרפואה וכן במקצועות המתמטיקה, והמוסיקה. הוא היה היהודי הראשון אשר ניצל את הזכויות האזרחיות שהוענקו ליהודים ולמד בבית ספר ציבורי. בלימודיו הראה נטייה מיוחדת למתמטיקה. סיים לימודי רפואה באוניברסיטת פדואה. הקיסר יוזף השני, בביקורו באוניברסיטה הזמין אותו לשרת בעיר טריאסטה - מקום מושבו בעונת החורף.

מכון מחקר להיסטוריה בת-זמננו, העיריות של אוסטיאנו וקרימונה וקהילת מנטובה עורכים בנובמבר 2008 כינוס לציון פועלו.

הוא כתב ששה ספרים על חשיבות הנקיון ברפואה ועל נשואין ומנהגים לפי המקרא. הראשון והשני עסקו במאכלות אסורים, השלישי - בנוהגי הנישואין, הרביעי בהריון, לידה וחינוך, החמישי במחלות, אבלות וקבורה והאחרון בבתים וברחובות פדואה בשנים 1787-90.

הוא כתב ספרים שנועדו להגן על מנהגי היהודים:

  • על מחלת הצרעת ביהדות - Sulla Lebbra degli Ebrei
  • בעילום שם, על התחלואה בגטו - Della Influenza del Ghetto nello Stato
  • הגנה על ההתקפות על האומה היהודית - 1784 - Difesa contro gli attacchi fatti alla nazione ebrea

חיבורים אלה עוררו את התענינותו והוא המשיך לחבר ספרים בנושאים הקשורים ברפואה ויהדות.

  • מסה על המבחנים לאונס המקובלים ביהדות Dissertazione in cui si Esaminano gli Usi ed Abusi degli Ebrei nei Luoghi ed Effetti Sacri
  • מסות על חוקי המשפחה - Dissertazione sulle Leggi Mosaiche
  • על שמירת הנקיון הרפואי לפי ההלכה - limenti Prpoibiti nel Pentateuco con molte note Critiche, e Fisiche

בן ציון רפאל עבר ללימודי התלמוד וכתב שמונה כרכים תחת הכותרת פתח עינים, אשר פורסמו בליבורנו בשנת 1815.

בפתח הכרך הראשון כתוב: "והוא פירוש על-פי הפילוסופיא האמיתית על הרבה מאמרי חז"ל בעין ישראל"

המחבר מתואר כך: "חכם בהנדסה וברפואה וחבר להרבה חברות חכמה במקום אוסתיאנו תחת מדינת מנטובה".

בהקדמה לספר הוא כותב:

קרא ידיד
דע לך כי הראשונים שבעמנו היה להם לב פתוח כפתחו של היכל...אבל דורנו הוא עני בדעת מרבוי הצרות הצוררות זו לזו, מלחמות, תעצומות, וטובת הזמן שחלפו ונסתמו מעיינות החכמה והבינה.

את שלושת הפרקים הראשונים הוא מקדיש לאומנות הנאום: המליצה והלכות הדיבור בכלל. לאחר מכן הוא סוקר את "הברכות" ומביא את מדרשי חז"ל המצויים בתלמוד לפי "עין יעקב". ההסברים של הכהן הם בעברית אבל מפעם לפעם הוא מציג מונחים באיטלקית ולעיתים אפילו קטעים שלמים. שני החלקים הראשונים של הספר כוללים 263 עמודים.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement