ניר חסון בכתבה בעיתון הארץ מצטט מחקר חדש שפורסם ב"בית מקרא" לפי רמת רחל של היום היא בעל פרצים המתוארת בספר שמואל ב' וכך הוא כתב ביום 23 אוקטובר 2011 על הגבעה המכונה היום רמת רחל התקיים מרכז שלטוני חשוב בימי ממלכת יהודה העצמאית


ליפשיץ ונאמן מתמודדים גם עם ההיסטוריה של גבעת רמת רחל בתקופה שלפני ממלכת יהודה העצמאית. הם מציעים לזהות את רמת רחל גם כמקום המכונה "בעל פרצים" או "הר פרצים", שמוזכר פעמים רבות במקרא. האזכור הידוע ביותר שלו הוא בספר שמואל ב'. לאחר שדוד כובש את ירושלים, חיל פלשתי בא להילחם בו סמוך לעיר. הפלישתים חונים בעמק רפאים. הקרב מתנהל בבעל פרצים. כמסופר בשמואל ב' פרק ה': "ויאמר ה' אל-דוד עלה, כי-נתון אתן את-הפלשתים בידך. ויבוא דוד בבעל-פרצים, ויכם שם דוד, ויאמר פרץ ה' את-אויביי לפניי כפרץ מים; על-כן קרא שם-המקום ההוא בעל פרצים".

הסמיכות בין בעל פרצים לעמק רפאים, והעובדה שהחפירות גילו שהגבעה הנישאת נותרה שוממה ופרוצה לרוחות, נותנים לליפשיץ ונאמן ראיות לכך ששמה הקדום של רמת רחל, לפני שנקראה בית הכרם, הוא בעל פרצים. "זה מסתדר נפלא עם זה שאנחנו רואים שהגבעה לא היתה מיושבת עד לממלכת יהודה, אפילו שהיא בולטת טופוגרפית", אומר ליפשיץ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.