Second-zohar.jpg

בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית מאת: זהר עמר, שנת התשס"ז ליצירה בשי"ח למניין שטרות.

'תולעת השָני' הייתה מקור מן החי להפקת צבע יקר-ערך בגוון כתום-אדום אשר שימש בתקופת המקרא ובימי הבית השני למטרות קודש וחולין. בחיבור זה מוצג מחקר רב-תחומי המשלב ניתוח מקורות היסטוריים, הלכתיים ובלשניים. מחקר זה כולל תוצאות סקר שדה שבחנו את כנימות הכרמיל הגדלות בארץ-ישראל על עצי אלון מבחינה אנטומולוגית ובוטנית, נסיונות של הפקת צבע ותיאור האנליזה הכימית של הצבען. החיבור מסכם את מֵרב המחקר העדכני בסוגיית תולעת השני ומיני כנימות צבע אחרות בהם השתמש האדם להפקת צבע בעבר ובהווה. כמו כן יידונו היבטים הלכתיים וסוגיות שונות הקשורים לתולעת השני, כגון: האפשרות שכנימת כרמיל השָני אשר אותרה בימינו בארץ-ישראל היא 'תולעת השני' הנזכרת במקורותינו הקדומים; טיפוח כרמיל השָני בתרבות? ועוד.

סיכום מגב הספר

פתח דבר[עריכה | עריכת קוד מקור]

דף 7 תולעת שני זהר עמר.jpg
דף 8 תולעת שני עמר.jpg
דף 9 פתח דבר.jpg

תוכן הענינים[עריכה | עריכת קוד מקור]

תוכן תולעת שני 1.jpg
תוכן תולעת שני 2.jpg

קישורים למונחים בספר[עריכה | עריכת קוד מקור]

אדום אולם אותו אחד איור איור מס אינו אלא אלון מצוי אצל באופן באזור בארץ בארץ־ישראל בהם בו בודנהיימר ביותר בכל במקורות בן בספרות בעל בצבע אדום בשם בשנת בתקופת גוון גידול דבר דומה דונקין דוקטורט האלון הארמנית הביניים הגדלה הזחלים החי הייתה הכנימה הלכה המאה המופק המחקר המצוי המקרא הנקבה הצביעה הצבר הראשון הרב הרמב״ם השימוש השם והוא וכן זהורית חומר חז״ל חיים חרקים ידי יוסף יוסף בן מתתיהו יותר ימי הביניים ירושלים ישראל כה כנימות כנימות הכרמיל כנימות הצבע כנראה כפי כרמיל כרמיל השני כרמיל מצוי להפיק למעשה למשל לפי לצורך מהדורת מהן מין מינים מם ממנה מן מס מסורת מקום מקור משה נזכר ניתן סימן ספרד עולה עמ עמר עץ עצי אלון פורבס פליקס פרה אדומה צבע השני צבע מאכל צמר קק קרמז רבי רס״ג שהוא שו״ת שונים שטרנליכט שיש שמדובר שני תהליך תולעת השני תוספתא תיאור תל־אביב תמונה מס

  • לקריאה, כנס לקישור והקש על המונח, ותקבל את ההופעות שלו בספר ספרים בגוגול

לדוגמא: המונח "אדום" מופיע ב-46 עמודים בספר. לקריאה הקש כאן

בקורת[עריכה | עריכת קוד מקור]

הרב אליקים קרישביין סוקר את מאמריו של זהר עמר על תולעת השני ב"ספר הקטורת" - "מעלין בקטדש ט"ו, אדר ב' התשס"ח

להלן סיכום המאמר

סיכום המאמר תולעת שני.png

האזנה להרצאה בנושא[עריכה | עריכת קוד מקור]

תוכן הענינים[עריכה | עריכת קוד מקור]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.