FANDOM


תפארת הגן

ברוגמנסיה - קיבוץ הגושרים

Hagoshrim c

ברוגמנסיה - קיבוץ הגושרים

ברוגמנסיה - הוא שיח מרשים ומיוחד בעל מראה שופע, ענפים משתרגים חלקים, עלים גדולים ופרחים פעמוניים ענקיים. ריחני בלילה.

בשפות זרות הברוגמנסיה מכונה "שופר המלאכים" 'Angel's Trumpet' ואכן יש בה לא מעט מן השמיימי – שיח גבוה או עץ קטן עם פרחים ענקיים המשתלשלים כלפי מטה ומפיצים בושם משכר בלילות.

וכמו במקרים רבים, מלבד שמיימיות יש בה גם לא מעט שטניות. זאת מתבטאת ברעל המצוי בכל חלקי הצמח. ואכן במשך שנים רבות ייחסו לה תכונות שליליות והגדירו אותה כ"צמח רע". בשנים האחרונות, לעומת זאת, הברוגמנסיה זוכה בעניין רב, יש לה חסידים רבים וניתן למצוא אגודות חובבים ברחבי העולם.

עד תחילת שנות השבעים של המאה ה-20 הברוגמנסיה נכללה כחלק מהסוג דטורה וזאת הסיבה שרבים עדיין מתייחסים אליה ככזאת. אין ברירה חברים, הכללים מוכתבים על ידי הבוטניקאים ואלה אמרו את דברם – ברוגמנסיה. על שם פרופסור מן המאה ה-18 ששמו היה בישראל: סיבלד ג'סטין ברוגמנס.

אין מה לעשות, אלא להפנים: זו דטורה וזו ברוגמנסיה.

עלי הברוגמנסיה גדולים, אסימטריים ושעירים. הם גדלים על גבעולים שמתעצים עם הזמן. הצמח נוטה לפתח צורת שיח גדול, אך ניתן לגדלו גם כעץ קטן על מספר גזעים. כך הוא הרבה יותר מרשים, לדעתנו.

אתר היביסקוסלנד