המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מקור התמונה

האתר הארכיאולוגי של Bruncu Madugui, הממוקם בשטחה של Gesturi, כולל דולמן וnuragico כפר סמוך שנבנה בטכניקת קיקלופית בלוקים של בזלת. הדולמן הוא עניין מיוחד כפי שהוא נובע מהסוג של nuraghi מסדרון, או protonuraghi. האם תכנית לא סדירה, ארוך 16,50 אותי כמעט 4 מתוארך לתקופה שבין תקופת הברונזה (1800-1600 לפנה"ס) ותקופת הברונזה התיכונה (1600- 1200 לפנה"ס)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.