Family Wiki
Advertisement

הקרנבל כוללת הלוכות ראווה ענקיות בתשלום (מצעדי "בתי-ספר לסמבה"). הנה אחת מהן על נושאים יהודיים:

(התקבל במייל ממקור לא ידוע - רצוי לא להעתיק לשימוש פומבי)

Advertisement