Family Wiki
Advertisement

חזית בית רוטשילד וחצר בתי המחסה

אברהם משה לונץ מכנה את האתר במורה דרך בארץ ישראל בתי המחסה והכנסת אורחים. הוא הוקם בשנת תר"ך בנדבת אחינו בני אשכנז והולנד, אוסטריה והונגריה. עד היום, שנת 1890, נבנו בו שבעים וששה בתים, מנדבת הברון וילהלם קרל דה רוטשילד והאחים לבית הירש. חמש בתים מיועדים ל"הכנסת אורחים" והשאר יגורו , לפי הגרלה, שני-שליש מבני הארצות הנ"ל ושליש מבני שאר הארצות - שלוש שנים חינם. מהבתים הבויים בנדבת יחידים ישבו עניי כולם - שבע שנים. הצקום מצטיין בנקיון ובסדרים הטובים. הוא מתנהל על ידי ועד מקומי.

בית הכנסת ״בית מאיר ואהל יצחק"[]

בית הכנסת ״בית מאיר ואהל יצחק" היה בנין נאה ומפואר גדול ורחב ידים בדרום-מזרח חצר בתי המחסה ‏‏[1] הוא נחנך באופן חגיגי בשנת 1881.

עוד מסופר עליהם:"בית הכנסת הוא בבתי מחסה אשר בעיר העתיקה סמוך לכותל המערבי, בכל שבת באים ההמונים שמאצל הכותל, לבית כנסת זה לקריאת התורה, מנין ראשון מתפלל עם הנץ כוותיקין. בכל יום מתקיים בין מנחה למעריב שיעור בגמרא וב״עין יעקב״. אחרי תפילת מעריב מתאספים כל ילדי העיר העתיקה ללימוד. בית־הכנסת משמש אחד המרכזים בעיר העתיקה.[2]

1881 היום אין שריד לבית הכנסת ואף לא נשתמר ממנו צילום.

קישורים חיצוניים[]

גלריית תמונות[]


הערות שוליים[]

Advertisement