הועתק מהויקיפדיה העברית


ג'בע הוא כפר ערבי גדול בצפון השומרון, לרגלי שלוחת חומש, סמוך לפתח בקעת סנור. ההיסטוריה של הכפר מתחילה בתקופה הכנענית התיכונה: 2200 - 1550 לפני הספירה. לאורך כל התקופות ממנה והלאה התקיים במקום ישוב, ונשתמרו ממנו חורבות לאורך הדורות. שמו העברי של המקום, גבע, מוזכר לראשונה בחרסי שמרון. לאחר חורבן שמרון יושבו במקום הכותים, כמו בכפר סילה - סילת א-ד'אהר הסמוכה. הכפר מוזכר במשנה כגבע של כותים, ובאונומסטיקון של אבסביוס. בפרעות תרצ"ו - תרצ"ט ובשנת 1948 מיקם פאוזי קאוקג'י את מפקדתו במקום. ברוך מזרחי, הגר לוחם האצ"ל שנשלח לאיסוף מודיעין בג'נין, בה נתפס ונרצח, נקבר במערה ליד ג'בע.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.