Family Wiki
Advertisement

סלילת כבישים בעמק, על התוואי מניחים אבנים גדולות וביניהן אבנים קטנות וחצץ- עבודה קשה מאד פיזית., Original Image Name:סלילת כבישים, Notes:סלילת כבישי העמק והארץ היתה חלק מעבודות הפיתוח של המנדט הבריטי בא"י, והעסיקה אלפי חלוצים שהגיעו בזמן העלייה השלישית וחיפשו עבודה. הבולטים בסוללי הכבישים היו אנשי גדוד העבודה שחלקם הקימו את קיבוץ עין חרוד., Location:קיבוץ שריד- עמק יזרעאל תאריך יצירה בין 1920 ו- 1925 מקור the pioneer settlement museum via the PikiWiki - Israel free image collection project


ניר מן כתב במוסף השבת של מקור ראשון הגדוד ששם אותנו על המפה. בין השאר כתב:

"'גדוד העבודה וההגנה על-שם יוסף טרומפלדור' היה תופעה קצרת ימים בתולדות הציונות ותנועת העבודה, ובכל זאת השפעתו הייתה גדולה מאוד. להלכה קיומו נמשך רק כעשר שנים (1920–1929), ולמעשה משנתו השמינית פסקה פעילותו. ייחודו הרעיוני של הגדוד נעוץ בשאיפתו ליצור חברה שוויונית – 'קומונה ארצית' של פועלים בכל רחבי הארץ, והשפעתו הוטמעה בדרכה של תנועת העבודה ובהתפתחות ההסתדרות הכללית. גם בסצנה התרבותית ניכרה טביעת חותמם של 'החבר'ה טראסק' התל-אביבים.

תרומתו המשמעותית ביותר של הגדוד נבעה מהקמת 'הקיבוץ המאוחד', תנועה שהניפה בגאון את דגל התיישבות האסטרטגית והמאבק לעצמאות. חברי גדוד העבודה הקימו בסך הכול שלושה קיבוצים – עין-חרוד, תל-יוסף ורמת-רחל, אולם מורשתם מושרשת עד עצם ימינו בתפיסת ההתיישבות הציונית. גדוד העבודה לא 'המציא' את רעיון יישוב ארץ ישראל, אולם דרכו שימשה בית יוצר לגיבוש תפיסת ההתיישבות הביטחונית והגשימה אותה בשנים הקשות ביותר.

Advertisement