Family Wiki
Advertisement

מירון- מערת קבורה במירון המיוחסת לרבי יוסי בן קיסמא
צילם: בית השלום

גוילין נשרפין ואותיות פורחות - הוא נושא שיעורו של הרב מוטי אלון לפרשת בלק.

השיעור ניתן לכבוד סיום כתיבת ספר תורה. הוא יוכנס לבית הכנסת במגדל.

ה'זמורות כסמל ה'פשיזם'

נדון בסוגיה ממסכת עבודה זרה . המסכת עוסקת בדו-שיח בין שני חכמים:

רבי יוסי בן קיסמא היה בעל דעות מתונות, והתנגד למרידה בשלטון הרומאי. בהקשר לכך מתואר בתלמוד (להלן) דו-שיח בינו לבין רבי חנינא בן תרדיון, אחד מעשרת הרוגי מלכות, לגבי לימוד תורה כנגד איסור הרומאים על כך. הגמרא מתארת כי כשמת רבי יוסי בן קיסמא הלכו גדולי רומי לקוברו, וכשחזרו מקבורתו מצאו את רבי חנניא בן תרדיון כשהוא מלמד תורה ברבים, והוציאו אותו להורג בשריפה.

  • רבי חנינא בן תרדיון - היה מחשובי התנאים בדור מרד בר כוכבא ולאחריו, אחד מעשרת הרוגי מלכות ואביה של ברוריה.

להלן האיזכור בתלמוד[]

Cquote2.svg תנו רבנן: כשחלה (כנראה נטה למות) רבי יוסי בן קיסמא (לפי פרקי אבות חי בעיר של חכמים וסופרים - בעיר של תורה) הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו אמר לו חנינא אחי (אחי) אי אתה יודע שאומה זו (הרומאיים) מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה (ומקהיל קהלות ברבים) וספר (תורה) מונח לך בחיקך (בקיצור, אל תסתבך עם הרומאים) . אמר לו מן השמים ירחמו. אמר לו אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו. תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש (אתה מסכן גם את ספר התורה !).

אמר לו רבי מה אני לחיי העולם הבא. אמר לו כלום מעשה בא לידך. אמר לו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים (רש"י: שהנחתים לסעודת פורים נתחלפו לי וחלקתים לעניים וסבור הייתי שארנקי של צדקה היא ולא נפרעתי מארנקי של צדקה:). אמר לו אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי. אמרו לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי (אירוע מיוחד במינו) לקברו והספידוהו הספד גדול.

ובחזרתן (מההלוויה) מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וספר תורה' מונח לו בחיקו. הביאוהו (אותם גדולי רומי) וכרכוהו בס"ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. (לפי המסורת זה קרה בכ"ה בסיוון)

גיליונות שרופים ואותיות פורחות - השלט נמצא Ebrei di Roma A Ricordo del Rogo del Talmud La targa è sul pavimento della piazza, non lontano dalla statua di Giordano Bruno, dal lato verso via de' Giubbonari

אמרה לו בתו (ברוריה) אבא אראך בכך. אמר לה: אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי, עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי, מי שמבקש עלבונה של ס"ת, הוא יבקש עלבוני. אמרו לו תלמידיו (מעגל ב') רבי מה אתה רואה אמר להן גליון נשרפין ואותיות פורחות אף אתה פתח פיך ותכנס [בך] האש אמר להן מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. אמר לו קלצטונירי (מעגל ג' - שיחת התליין) רבי אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי העולם הבא. אמר לו הן השבע לי נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו יצאה נשמתו במהרה. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. (י"ח,א)

Cquote1.svg

מי שמבקש עלבונה של ס"ת[]

דמותו של רבי חנינא בן תרדיון מוצא להורג - על פי האמן בֶּנוֹ אֶלְקָן ביצירתו - מנורת הכנסת
צילמה: תמר הירדני

מה הפירוש ? ספר תורה נכתב על עור של בהמה גסה - הכי נמוך, הכי מסריח, בורסקי הוא המקצוע הכי נמוך. אז מגיע סופר ירא שמים, אחרי שעיבדו אותו, הוא כותב אותיות. מה קדוש בספר בתורה: הקלף מעור בהמה או האותיות ? התשובה היא הקלף, לאותיות אין משמעות עצמית. לא האותיות קדושות, גם לא יגידו כי הקלף מוצאו מעור של בהמה גסה.

ברוריה שואלת מהיכן הרצון לענות אותך "אף אתה פתח פיך ותכנס (בך) האש אמר להן מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו". הוא משיב כי רוצים להרוג את הגוף הקדוש שלי. הם ישתתפו בהספד מרשים. בעולם של קודש לא יקחו חלק.

אם יש "ואקום" רומי תכנס: יבנו שווקים... מה אני רואה: הקלף נשרף, אותיות פורחות - אולי פרחים. הם מבקשים כי יסגור את פיו. "מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו". ואז בה התליין.

סיכום[]

רבי יוסי בן קיסמא היה בעד גישה מתונה לרומא. לרבי חנינא בן תרדיון ביקש להפיק מספר תורה שנכתב על עור בהמה 'עצמה . "זאת חוקת התורה". מי שיתבע עלבונו של ספר תורה, יתבע גם את עלבוני. איך עור של בהמה גסה יכול להתקדש. כל דבר יכול להתקדש.

Advertisement