Family Wiki
Advertisement

בתוך האמה צילם:שבתאי שירן

אל בורות המים בדרך לירושלים
מאת: שבתאי שירן – "מורשת הגליל"

אל בורות המים, אל בורות המים
אל המעין אשר פועם בהר
שם אהבתי תמצא עדין
מי מבוע
מי תהום
ומי נהר
(נעמי שמר)

לקראת יום ירושלים נצא לטיול מים המשלב את סיפור אספקת המים לירושלים של ימי בית שני עם ההתישבות החדשה בגוש עציון..

בעיית המים בירושלים[]

בעיית המים הייתה מבעיות היסוד של ירושלים כמסופר בגמרא " פעם אחת עלו כל ישראל לירושלים ולא היה מים לשתות , הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון אחד ואמר לו : הלווני שתים עשרה עיינות מים לעולי הרגלים ואני אתן לך שתים עשרה ואם איני נותן לך הריני נותן לך שתים עשרה כיכר כסף וקבע לו זמן . כיוון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים... נכנס נקדימון לבה"מק ... נתעטף ועמד בתפילה אמר לפניו : רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי שיהיו מצויים מים לעולי רגלים . מיד נתקשרו השמים בעבים ונתמלאו שתים עשרה עיינות מים " (בבלי תענית יט ע"א).

"המלך הבנאי"[]

לבעיה זו נדרשו כל שליטי ירושלים מהתקופה הכנענית ועד ימינו. הגדילו לעשות מלכי בית חשמונאי שבנו את האמה התחתונה שהובילה מים עד לחצר המקדש ולאחריהם "המלך הבנאי" הוא הורדוס שמהנדסיו בנו את האמה העליונה אשר הובילה מים אל בריכות ענק בירושלים. מקורות המים היו בעין ערוב שמדרום לחברון ומעינות הביאר בהם נבקר היום. שני חלקים היו במערכת המים האדירה הזאת: החלק הראשון שהזרים מים מאזורי המעיינות ועד המאגר המרכזי בבריכות שלמה הנמצאות דרומית לאפרת בפאתי בית לחם והחלק שני שהוביל את המים מבריכות שלמה ועד הר הבית ובריכות האגירה בירושלים. שרידים מאמות אלה ניתן לראות כיום במספר אתרים בירושלים המפורסם בהם הוא אתר הנקבה החשמונאית מתחת לטיילת ארמון הנציב.

הסוף[]

מערכת מים אדירה זו פעלה בהפסקות מימי בית שני ועד מלחמת ששת הימים . במאה ה- 17 ניסו התורכים ללא הצלחה לשלב צינור חרס באמה התחתונה . מאוחר יותר שיקמו הבריטים את האמות והמערכת פעלה עד מלחמת ששת הימים .

הסיור[]

בכניסה לאמה נרד במדרגות אל חלל גדול חצוב בסלע . שם נראה שתי ניקבות מים . השמאלית מובילה אל מקור הנביעה , מרחק של עשרות מטרים במים רדודים יחסית אך קרים .הנקבה הימנית היא עיקר המסלול היא ניקבה ארוכה , חצובה בסלע ומקורה בלוחות אבן כבדים , גובה החציבה משתנה ולעיתים צריך להתכופף .. גובה המים משתנה לאורך ההליכה וישנם מקומות מסויימים שהמים מגיעים לגובה מטר ויותר . מרחק של כ- 130 מ' הליכה בתוך הניקבה לאור הפנסים, מעט בוץ, מעט החלקות ואנו מגיעים אל פיר שם נטפס בעזרת סולם החוצה להתיבש ולהחליף בגדים. חוויה לילדים.

לתשומת לב[]

יש להצטייד בבגדים להחלפה ובפנס. לא מתאים לילדים קטנים מדי הוא מבוגרים המתקשים בהליכה. הכניסה בתשלום ומצריכה תיאום עם עם ביס"ש כפר עציון כיצד מגיעים ? בין הישוב אלעזר לצומת גוש עציון פונים ימינה - לחניה משולטת : אמת הביאר - נחל הפירים . נחנה את הרכב ונחצה ברגל את המעבר מתחת לכביש הראשי . לאחר המעבר נפנה שמאלה עד לסככה בכניסה לאמת הביאר .

למי שלא מכיר את הסביבה מומלץ לצאת לסיור עם מדריך הקש כאן ותגיע לאתר הדרכת טיולים מורשת הגליל - טלפון 0523246827 - באתר לקט הצעות לסיורים נוספים

Advertisement