Family Wiki
Advertisement

גרויליאה זייתית - צולם בקדומים אדר תשע"ב - הוגדר בעזרת פורום גינון בתפוז

גרויליאה זייתית (Grevillea oleoides) הוא שיח, המכונה בארצנו "הגרוילאה" ובעולם "פרח אדום עכביש" שגדל ניו סאות ויילס באוסטרליה.

הגרוילאות המיוחדות והאקזוטיות, מיפות לנו את נוף החורף, וצובעות את הגן בעיקר בצבעי אדום וורוד, בעונה שבה כמעט כל יתר צמחי הגן נכנסים לתרדמה ארגון לגננות ולנוף בישראל

תאור[]

גרויליאה זייתית שיח זקוף, גדל עד 3 מטר (לא בגינות הציבוריות שלנו). העלים שלו הם בדרך כלל צרים. הפרחים הם אדומים וקטנים.

המלצות לגידול[]

רוב הגרוילאות השיחיות שנמצאות בארץ זקוקות לתנאים יבשים, כלומר: אדמה מנוקזת, השקיה מועטה אחרי קליטה, לא בקרבה לדשא ועדיף במקום מאוורר היטב. בנוסף הן יעדיפו אדמה חומצית ולא בסיסית- כלומר בלי שאריות פסולת בניה או אדמת גיר, ובלי עודף זרחן בקרקע. בדרך כלל בשולי גינה ובאזורים שכוחים יותר בגן יקל עליהם להתפתח. אם אחרי שנה או שנתיים של קליטה, נמעיט בהשקיה- אפילו עד פעמים ספורות במשך הקיץ, ייטב להן והן יפרחו בגן (המקור הנ"ל)

Advertisement