Family Wiki
Advertisement
Dorot-550x437.2019127T173113.jpg

עובדות בשטח, בלי החלטת ממשלה: הכירו את העיר החרדית החדשה שמוקמת בין מעלה שומרון לאלקנה דורות עילית החלטת ממשלה מסודרת עוד אין, אבל זה לא מפריע לנדל"ניסטים חשאיים, בתמיכת פוליטיקאים בכירים ומועצת שומרון, לקבוע עובדות בשטח לקראת הקמת העיר החדשה • מאות יחידות קרקע כבר שווקו להשקעה ● תגובת החברה המשווקת: "ככה קמו אריאל ומודיעין עילית" המקור: תחקיר "גלובס" - משה ליכטמן 28/01/2019, 09:53

דורות עילית סקיצה.jpg

הרעיון[]

(מהכתבה)
שלושה חודשים לאחר מכן התקיימה פגישה בעניין התוכנית בין נציגי משרד הבינוי והשיכון, ובהם המתכננת הראשית של המשרד ורד סולומון, לנציג המועצה האזורית שומרון. מסיכום הפגישה שהגיע לידנו עולה כי מהנדס המועצה, יהודה אלקלעי, תיאר במהלכה את הגידול המהיר באוכלוסייה שבשטחי המועצה, והסביר שיש צורך בהכנת תוכנית אב לשטח שבו פגש ראש המועצה שלו את גלנט. כן נאמר על ידו כי "בסמוך למעלה שומרון, נרכש שטח של כ-200 דונם עם אופציה לרכישת כ-600 דונם נוספים. מבקשים לכלול את השטחים האלה במסגרת התוכנית, לרבות חיבור תחבורתי מכביש 55 ומכביש 5 (הדגשה שלי). בעבר הייתה החלטת ממשלה על הקמת עיר בשם ניריה באזור דורות עילית".

מרכזיות העיר[]

(מהסירטון)

מסרטון דורות עילית.jpg
Advertisement