Family Wiki
Advertisement

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים גבעת עיטם

דּוּ-פְּרִית תְּמִימָה – (Aethionema heterocarpum) - הפרח הוא אחד מזעירי הארץ, צמח נשמה זעיר.

"וזאת כי בטבע פחות שמים לב לשלב תחילת הפריחה. היא מגיעה מהר מאד לשלב הפרי, ונראית כמו בתמונה הבאה (שצילמתי בגליל העליון): זו הדו-פרית במצב ה"קלאסי" המוכר – וכאן אפשר להבין גם את משמעות שמה. יש לה פירות משני טיפוסים שונים: העליונים מכודרים, דמויי ספלונים, והתחתונים שטוחים יותר, ופרוסים. בכדוריים יש רק זרע אחד, בשטוחים יש 2 זרעים. לתופעה הזו – שעל אותו צמח יש פירות שונים – קוראים הטרוקרפיה.

המשכתי לעקוב אחרי התפתחותה של הדו-פרית, וראיתי יפה תופעה שלמדתי עליה מפרופ. שמידע לפני כמה שנים: לדו-פרית יש תפרחת בלתי-מסויימת. ,

מאתר צמח השדה[]

דו-פרית תמימה היא מצליב חד-שנתי זקוף, קטן, גובהו 8 ס"מ. הצמח קירח, שעוותי, גונו ירוק מכחיל מעט. העלים יושבים עד חובקים את הגבעול, מעוגלים בבסיסם, דמויי ביצה . דו-פרית תמימה פורחת כבר בחורף ובראשית האביב, מינואר עד אפריל. הפרחים קטנים, קוטרם 2 מ"מ, צבעם ורוד עד לבן, והם ערוכים בקבוצות צפופות בראש הגבעול. כל פרח לעצמו טיפוסי למצליבים: 4 עלי גביע ירוקים, 4 עלי-כותרת, 4 אבקנים ארוכים ועוד 2 אבקנים קצרים. עם הבשלת הפירות מתארך הגבעול, ובעוד שהפרחים צפופים בכעין קרקפת, הרי הפירות המתפתחים מהם מתרווחים לאשכול מוארך. הפרי פחוס מצדדיו לכעין צלחת, המחיצה מחלקת אותו לרוחבו לשני חצאי-צלחת. שפתו תמימה, בסיסו דמוי-לב, ראשו מחולק לשתי אונות כשתי קרניים רחבות, ובמפרץ ביניהם בולט עמוד העלי. השם דו-פרית ניתן לו כי הוא מבשיל פירות משתי צורות שונות: הפירות התחתונים דמויי צלחת או דיסקוס, ובכל אחד מהם זרעים רבים; בפירות העליונים יש רק זרע אחד, והדיסקוס מתקמר בהם ליצור מעין כדור חלול. הפירות השטוחים נופלים ומפזרים את זרעיהם סמוך לצמח-האם, בעוד הפירות הכדוריים נפוצים ברוח ומפזרים את זרעיהם למרחק-מה. דו-פרית תמימה נפוצה בשדות-בור בהרי הארץ הימתיכוניים. תפוצתה העולמית משתרעת במזרח התיכון.

כתב מייק לבנה

Advertisement