דף פרשת שבוע - הרב שמעון גולן מהיישוב אפרת מתפרסם כבר 19 שנה (2009) ומופץ בעיקר בדואר האלקטרוני. העלון עוסק בנושא אחד בלבד וכולל מקורות מחז"ל ואחרים.

דף לפרשת תולדות תש"ע - ראו למטה פרטים על ההוצאה לאור

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.