Family Wiki
Advertisement

"אאל"ט אלה תפרחות זכריות של דקל השמרופס" לפי פורום גינון של תפוז
} "האם אפשר לומר:"דקל השמרופס גדל לגובה ולרוחב "המקור

" תפרחת אינה קישוטית. התפרחת מסועפת וקצרה. חבויה בין העלים

דקל שמרופס מכונה גם:"שמרופס נמוך" (Chamaerops humilis) – הוא דקל קל לגידול אך גדל לאט, ומגיע לגובה של עד 5 מטר. נימנה על משפחת הדיקליים

מקור דקל השמרופס בדרום אירופה ובמזרח התיכון.

תיאור הצמח[]

העלים דמויי מניפה שטוחה, המחולקת לעלעלים צרים, צבעם ירוק אפרפר. הפטוטרות ארוכות ומשוננות בשוליהן.

הדקל מרובה גזעים. הגזעים צרים ומכוסים בבסיסי עלים ובשערות חומות צפופות. הפרי קישוטי, צבעו כתום - אדום.

תנאי גידול[]

מתאים לשמש מליאה ולחצי צל. עמיד מאד לקור ולקרה, לחום, ליובש ולרוחות. מתאים לכל אזורי הארץ. ניסוח מעט שונה: השמרופס דורש שמש מלאה אך כמעט שאינו מושפע מקור ולכן מתאים לגידול גם באזורים הקרים יותר של הארץ. המקור

דקל פיסולי נמוך ומרובה גזעים, חזק ועמיד במיוחד. מתאים ביותר לגינון ארץ-ישראלי בשל מוצאו הים-תיכוני. מתאים מאד לגינון ציבור כמו גם לגינה הפרטית, למדשאה, כמשוכה להסתרה, לגינות גג ולמיכלים

המקור:משתלת פרידלנדר דקלים וציקסים

Advertisement