המקור

(לצערי הערך נמחק שם)

ד"ר צבי וינברג, נולד בפרנקפורט ע"נ מיין בשנת 1913 למד בביה"ס ע"ש שמשון רפאל הירש ובישיבה של הרב יוסף ברייער בעיר הולדתו. בנעוריו הוכשר גם לעבודה בענף הטקסטיל. בתנועת "עזרא" הבשיל אצלו רעיון העלייה ארצה וההתיישבות בה. ובשנת תרצ"ג, 1933, והוא בן 19 הגיע בדרך רבת תעוזה לארץ ישראל, למד בישיבת פתח תקווה, והיה בין שבעת מייסדי קיבוץ חפץ חיים. בשנת 1937 עבר עם רעייתו סיטה ז"ל להתיישבות בכפר הרא"ה. בכפר הרא"ה עבד בפרדסים, בפלחה במשק ובצרכניה, ומילא שורה של תפקידים ציבוריים. משנת 1943, בעקבות קליטת ילדי עליית הנוער ("ילדי טהרן") קיבל על עצמו תפקידי חינוך, כמדריך וכמורה. ב 1951 החל בד בבד עם עבודת החינוך בלימודיו בקורסי קייץ באוניברסיטה העברית לתואר BA, וב1965 השלים תואר MA בתנ"ך באוניברסיטת ת"א. שם גם השלים את עבודת הדוקטורט על "הקרבן בישראל ובעמים". בשנת 1971 היה מרצה מן המניין במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר – אילן. היה ממקימי המחלקה ללימודי א"י, כמרכזה הראשון בין השנים 1972 ל 1975 מ1977 ואילך – מרצה בכיר בבר אילן. הקריירה החינוכית של ד"ר וינברג שחלה בשנת 43 נמשכת בע"ה גם לאחר פרישתו לגמלאות מאוניברסיטת בר אילן בשנת 81 . (בה לימד באופן חלקי עד שנת 1999) לסיטה ז"ל ולד"ר צבי וינברג יבלח"א נולדו עשרה ילדים. ד"ר וינברג מתגורר בכפר הרא"ה. ( 2009)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.