Family Wiki
Advertisement

תוואי הדרך מסומנת בצהוב במפת הקרן לחקר ארץ ישראל - 1870

הדרך המחברת את שלושת הערים

דרך פצאל –אלכסנדריון אותרה על-ידי משה עינב, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה והוצגה בכנס מערב בנימין השלישי במעבה ההר

הדרך חיברה בין מבצר אלכסנדריון המכונה היום סרטבה אשר נוסדה בימי אלכסנדר ינאי (76-113 לפסה"נ) עם העיר קוראי - היום תל צימאדי למרגלותיו בצפון-מזרח. הדרך מקוראי לאלכסנדריון עלתה דרך ואדי ג'רוזיליה אל אוכף הגיחון ומשם מזרחה למבצר. לא שרדו שרידים מהדרך למעט מיצד - רוג'ם א-ציע ששמר על הכניסה לואדי ג'רוזיליה .(על קטע זה של הדרך לא דנה ההרצאה)

הורדוס המלך (4-47 לפסה"נ) שיקם והוסיף מבנים במבצר אלכסנדריון ובנה עיר חדשה מדרום למבצר, פצאל על שם אחיו שהתאבד בשבי הפרתים.

הדרך הנידונה[]

דרך חדשה נסללה לאלכסנדריון מפצאל שטיפסה במדרון הדרומי של גוש הסרטבה אל הגיחון ומשם מערבה לאלכסנדריון. בהרצאה זו הוצג קטע מדרגות חצובות בסלע של הדרך שהתגלה מחדש על ידי חוליית סקר הר מנשה בשנות התשעים של המאה הקודמת. בשנת 2011 התגלה מטבע מימי אלכסנדר ינאי על הדרך, סמוך למדרגות החצובות.

לפנינו כנראה קטע דרך חצובה הקדומה ביותר הידועה היום במחקר

השימוש בדרך[]

הדרך היתה בשימוש רק בשתי תקופות: תקופת ינאי המלך והורדוס המלך. אי-השימוש בה הביא להריסתה

שרידי הדרך[]

Advertisement