דרכים נושאות עם - דרכי עולי הרגל אל ירושלים בימי הבית השני, מאת יגאל טפר ויותם טפר ובהוצאת הקבוץ המאוחד, יצא לאור בעזרתו של אבישי בלומנקרנץ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.